2014 №4

ПОДІЇ
Жулинський М.Г.

Духовний провідник українського народу
До 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка
Анотація    Повний текст (PDF)

Бурбела В.А.
Інформація щодо участі установ НАН України у виконанні державних ювілейних заходів
з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка
Анотація    Повний текст (PDF)

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України (12 лютого 2014 р.)
Анотація    Повний текст (PDF)

Із зали засідань Президії НАН України (26 лютого 2014 р.)
Анотація    Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Петров В.В., Семиноженко В.П.
Новітня технологія довготривалого зберігання інформації на сапфірових оптичних дисках
Стенограма спільної доповіді на засіданні Президії НАН України 12 лютого 2014 р.
Анотація     Повний текст (PDF)

Федоров О.П.
https://doi.org/10.15407/visn2014.04.033

Дослідження ближнього космосу: досягнення та перспективи
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 26 лютого 2014 р.
Анотація    Повний текст (PDF)    

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Буцан Г.П., Самойленко А.М.
Щодо підвищення якості та збільшення  обсягу освітніх послуг для іноземних студентів
Анотація    Повний текст (PDF)    

Чекман І.С., Казакова О.О., Горчакова Н.О., Сирова Г.О., Пацко В.В.
https://doi.org/10.15407/visn2014.04.048

Раціональний дизайн ліків – новий напрям у фармакології
Анотація    Повний текст (PDF)    

Большаков В.І., Большаков В.І., Дубров Ю.І.
https://doi.org/10.15407/visn2014.04.055

Про неповноту формальної аксіоматики в задачах ідентифікації структури металу
Анотація    Повний текст (PDF)    

НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Алєксєєнко І.Р.
Міжнародне співробітництво у галузі охорони довкілля. Історичний аспект
Анотація    Повний текст (PDF)

НАУКОМЕТРІЯ І ВИДАВНИЧА СПРАВА
Мазур О.А., Петрук В.С., Пустовойт С.В., Надутенко М.В., Остапова І.В.,
Сидорчук Н.М., Широков В.А.

https://doi.org/10.15407/visn2014.04.075

Формування національної термінологічної системи в галузі зварювання
на основі віртуальних лексикографічних лабораторій
Анотація    Повний текст (PDF)    

МОЛОДІ ВЧЕНІ
Бусуйок Д.В.
Правове регулювання управлінських і сервісних відносин у сфері використання та охорони земель –
актуальні напрями удосконалення правового регулювання земельних відносин
Наукове повідомлення на засіданні Президії НАН України 12 лютого 2014 р.
Анотація    Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Горбулін В.П., Василенко Б.Е., Митрахов М.О.
Головний конструктор систем керування ракетно-космічної техніки
До 100-річчя з дня народження В.Г. Сергеєва
Анотація    Повний текст (PDF)

РЕЦЕНЗІЇ
Онищенко О.С.
Унікальне дослідження багатовікового розвитку української культури
Рецензія на 5-томне видання «Історія української культури»
Анотація    Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
90-річчя академіка НАН України Ю.П. Зайцева
Анотація    Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України Й.В. Островського
Анотація    Повний текст (PDF)

60-річчя члена-кореспондента НАН України Л.П. Яценка
Анотація    Повний текст (PDF)