Вісник НАН України. 2014. № 4. С. 104.

90-річчя академіка НАН України Ю.П. Зайцева

Видатний український гідробіолог, доктор біологічних наук (1965), професор (1968), академік НАН України (1997) Ювеналій Петрович Зайцев народився 18 квітня 1924 р. у с. Байрамча Аккерманського повіту (нині – с. Миколаївка-Новоросійська Саратського району Одеської області). Після закінчення в 1949 р. Одеського університету працював у ньому до 1956 р. в. о. завідувача гідробіологічної станції. Згодом перейшов до Одеської біологічної станції Інституту гідробіології АН УРСР (нині – Одеський філіал Інституту біології південних морів НАН України). Обіймав посади завідувача відділу гіпонейстону (1966–1972), керівника філії (1972–1989), головного наукового співробітника (1990–2011), радника при дирекції (з 2011 по теперішній час).

Наукові дослідження Ювеналія Петровича стосуються питань біології Чорного, Азовського, Каспійського, Середземного, Карибського морів, Мексиканської затоки; біорізноманіття й проблем охорони морського середовища. Він описав нову життєву форму морських організмів – нейстон, заклав наукові основи морської нейстонології. Ю.П. Зайцев сформулював концепцію контурних угруповань організмів моря. Виокремив 5 контурних біотопів, кожному з яких притаманні свої групи організмів, що пристосувалися до специфічних умов існування. Разом із Г. Полікарповим він провів комплексні дослідження, які дозволили відкрити оксифільні види (бактерії, водорості, гриби) в донних відкладах Чорного моря на глибині 2200 м.

Ю.П. Зайцев – віце-президент Гідроекологічного товариства України (з 1994). Його удостоєно почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2003) та премії ім. І.І. Шмальгаузена НАН України (1996). За свої роботи в галузі біології, екології та охорони живих ресурсів Чорного моря Ю.П. Зайцев, вперше серед учених України, одержав дві нагороди Міжнародної комісії з охорони Чорного моря від забруднень: «Срібний дельфін» на відзначення вагомих досягнень у галузі науки про Чорне море (2006) та «Кришталева медаль» за видатні заслуги в охороні середовища Чорного моря (2009).