Вісник НАН України. 2014. № 4. С. 10-13.

БУРБЕЛА Віктор Анастасійович –
кандидат філологічних наук, учений секретар
Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО УЧАСТІ УСТАНОВ НАН УКРАЇНИ У ВИКОНАННІ ДЕРЖАВНИХ ЮВІЛЕЙНИХ ЗАХОДІВ
З ПІДГОТОВКИ ТА ВІДЗНАЧЕННЯ 200-річчя ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Т.Г. ШЕВЧЕНКА

У статті наведено інформацію щодо виконання Національною академією наук України завдань з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, які було покладено на НАН України відповідним розпорядженням Кабінету Міністрів України.

Важливим заходом Національної академії наук України в рамках всенародного відзначення 200-річчя від дня народження великого поета і художника Т.Г. Шевченка є здійснювані Інститутом літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України підготовка та видання академічної «Шевченківської енциклопедії» у 6 томах – унікального фундаментального дослідження, в якому вперше системно і всебічно висвітлюється біографія та світогляд Т.Г. Шевченка, аналізується вся його творча спадщина, об’єктивно оцінюються здобутки вітчизняного і світового шевченкознавства, велич Т.Г. Шевченка та резонанс його творчості у світовому культурному просторі.

Іншим, не менш важливим заходом НАН України в підготовці до зазначеного ювілею є підготовка та видання Повного зібрання творів Т.Г. Шевченка у 12 томах, в якому вперше повністю представлено і науково прокоментовано всю літературну і мистецьку спадщину великого поета і митця. Протягом 2001–2003 рр. Інститутом літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України підготовлено і видавництвом «Наукова думка» видано шість перших томів цього зібрання, що охоплюють літературну спадщину Т.Г. Шевченка. Тим самим видавництвом «Наукова думка» було видрукувано підготовлені Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України 7–12-й томи, присвячені мистецькій спадщині Т.Г. Шевченка. Повний текст (PDF)