Вісник НАН України. 2014. № 5. С. 49-51.

БУЛАВІН Леонід Анатолійович–
академік НАН України, професор, завідувач кафедри
молекулярної фізики фізичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

СПІВПРАЦЯ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ТА НАН УКРАЇНИ

 

Вельмишановний Борисе Євгеновичу! Шановне зібрання!

Сьогодні я хотів би поділитися з вами своїми думками стосовно співпраці Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національної академії наук України. Ця співпраця відбувається як шляхом зарахування в штат КНУ імені Тараса Шевченка членів НАН України викладачами за сумісництвом, так і завдяки зусиллям Відділення цільової підготовки (ВЦП) НАН України. Уже понад чверть століттятаке співробітництво офіційно затверджено угодами. 

Як відомо, основними принципами співпраці Університету й Академії є втіленнядосягнень науки у навчальному процесі та підготовка фахівців для інститутів НАН України. З цією метою на викладацьку роботу до ВЦП залучаються провідні вчені Академії наук. Так, у 2013/14 навчальному році було залучено 165 співробітників НАН України, серед них 6 академіків та 11 членів-кореспондентів НАН України. Загалом вони матимуть більше ніж 15 000 годин педагогічного навантаження. Варто зауважити, що навантаження по Відділенню цільової підготовки не рівномірно розподілено за факультетами Університету. Звертає на себе увагу той факт, що за програмоюВЦП майже не представлено гуманітарні факультети. Заради об’єктивності слід сказати, що все ж таки чимало членів Академії наук із гуманітарних відділень читають лекції студентам Університету, але оформлені вони як сумісники Університету.

Коли ми говоримо про педагогічне навантаження, то маємо на увазі не лише лекції. Чимало співробітників Національної академії наук України працюють зі студентами при проведенні лабораторних робіт на базі інститутів НАН України. І тут їм велика вдячність, у першу чергу, від біологів Університету, оскільки саме завдяки співпраці з Академією наук студенти мають можливість проводити лабораторні роботи на базі Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України за повного сприяння його директора академіка НАН України Сергія Васильовича Комісаренка та на базі Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України при безпосередній участі директора установи академіка НАН України Василя Федоровича Чехуна, а також в Інстітуті молекулярної біології та генетики за сприяння академіка НАН України Ганни Валентинівні Єльської.  Повний текст (PDF).