Вісник НАН України. 2014. № 5. С. 92-96.

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
26 березня 2014 року

Створення нових людино-комп’ютерних інтерфейсів для текстової, голосової та жестової форм комунікації (доповідач — доктор фізико-математичних наук Ю.В. Крак)

План заходів з реалізації Концепції розвитку НАН України на 2014 — 2023 рр. (доповідач — академік НАН України А.Г. Наумовець)

Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту прикладної фізики НАН України (доповідач — академік НАН України І.М. Неклюдов)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач — академік НАН України А.Г. Загородній)

Кадрові та поточні питання

Перед початком засідання Президії НАН України президент Національної академії правових наук України академік НАПрН України В.Я. Тацій вручив Золоту медаль НАПрН України президенту НАН України академіку НАН України Б.Є. Патону.

Учасники засідання Президії НАН України заслухали наукову доповідь професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка доктора фізико-математичних наук Юрія Васильовича Крака на тему «Створення нових людино-комп’ютерних інтерфейсів для текстової, голосової та жестової форм комунікації», присвячену дослідженням з розроблення комп’ютерних систем для вивчення жестової мови та синтезу і розпізнавання голосової інформації на їх основі. У багатьох провідних наукових організаціях Європи, США, Канади, Китаю, Росії та інших країн активно здійснюють дослідження в цій сфері. Крім того, розробленню нових комп’ютерних інтерфейсів приділяють також велику увагу в наукових підрозділах корпорацій Intel, Microsoft, Apple, Samsung та ін.

В Україні, зокрема в установах Кібернетичного центру НАН України, Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Інституті проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України, Інституті спеціальної педагогіки НАПН України та інших наукових і навчальних закладах, розроблено низку методів і підходів до моделювання й розпізнавання текстової та голосової інформації, вивчення жестової мови, побудови тривимірних моделей голови людини, розпізнавання облич тощо. Отримані наукові результати покладено в основу створених інформаційних технологій. Так, розроблено узагальнену інформаційну технологію для невербального спілкування людей з вадами слуху на основі жестового мовлення, методи синтезу українського мовлення, автоматизованого розпізнавання голосової інформації, методи формалізації жестоутворення та синтезу жестових конструкцій-речень українського жестового мовлення, методи моделювання і розпізнавання міміки та емоційного стану обличчя людини. Повний текст (PDF)