Вісник НАН України. 2014. № 5. С. 102.

60-річчя члена-кореспондента НАН України В.Р. СІДЕНКА

Відомий учений-економіст, доктор економічних наук (2000), член-кореспондент НАН України (2006) Володимир Романович Сіденко народився 26 травня 1954 р. у Харкові. У 1977 р. закінчив факультет міжнародних відносин і міжнародного права Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

Починаючи з 1980 р. В.Р. Сіденко працював на посадах наукового співробітника і завідувача відділу в Інституті соціальних та економічних проблем зарубіжних країн АН України (1980–1992), Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України (1992–2000), Інституті економічного прогнозування НАН України (1992–2005), Інституті економіки та прогнозування НАН України (2005–2012).

Упродовж 1994–1995 рр. В.Р. Сіденко був консультантом Президента України з питань зовнішньоекономічної політики, у 2001–2004 рр. – директором економічних програм Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Нині Володимир Романович – науковий консультант з економічних питань Центру Разумкова.

Основні наукові дослідження В.Р. Сіденка присвячені питанням стратегії та механізму зовнішньоекономічної діяльності; структурних трансформацій в економіці, насамперед у процесі переходу до ринкової моделі; зовнішніх аспектів економічного зростання; глобального економічного регулювання; міжнародної економічної інтеграції; міжнародної конкурентоспроможності; іноземних інвестицій; економічних відносин України з Європейським Союзом та регіональними об’єднаннями на теренах СНД.

Володимир Романович Сіденко є автором понад 180 наукових праць, частину з яких опубліковано за межами України (Велика Британія, США, Німеччина, Російська Федерація, Угорщина та інші країни).