Вісник НАН України. 2014. № 6. С. 101.

80-річчя члена-кореспондента НАН України Е.Я. Жовинського

Відомий учений у галузі геології та літології, фундатор наукової школи з пошукової та екологічної геохімії в Україні, доктор геолого-мінералогічних наук (1987), член-кореспондент НАН України (2000), заслужений діяч науки і техніки України (1998), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2006) Едуард Якович Жовинський народився 27 червня 1934 р. у Києві. У 1956 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, працював у тресті «Київгеологія». З 1969 р. – в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України, упродовж 1988–2008 рр. був заступником директора, нині очолює відділ пошукової та екологічної геохімії.

Вагоме значення мають фундаментальні дослідження Е.Я. Жовинського з геохімії процесів літогенезу, їх зв’язку з диференціацією й інтеграцією рудних сполук; формування родовищ корисних копалин. Роботи з геохімії окремих елементів та їх ролі у процесах гіпергенезу дали змогу розробити наукові основи літолого-геохімічного прогнозування й пошуків корисних копалин. Едуард Якович встановив ключові закономірності формування природних і техногенних ореолів розсіювання хімічних елементів, особливо їх рухомих форм, у  різних ландшафтно-геохімічних зонах України, що стало підґрунтям для створення принципово нових геохімічних методів пошуків та нових технологій еколого-геохімічного картування, оцінки стану і розроблення заходів з охорони навколишнього середовища.

У результаті багаторічних робіт з комплексного геологічного картування території України (Дніпровсько-Донецька западина, Український щит та його схили) Е.Я. Жовинський одержав унікальні дані про геологічну і тектонічну будову цих територій, речовинний склад розвинутих тут порід, геологічні процеси та закономірності розміщення корисних копалин. Результати його наукових досліджень сприяли відкриттю низки родовищ, серед яких Збручанське родовище мінеральних вод, Бахтинське і Бобринецьке родовища флюориту, Зарічанський поліметалічний рудопрояв та ін.