Вісник НАН України. 2014. № 6. С. 102.

60-річчя  члена-кореспондента НАН України А.Ф. Жаркіна

Відомий фахівець у галузі електричних мереж і систем, доктор технічних наук (2004), член-кореспондент НАН України (2009), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2007) та премії НАН України ім. Г.Ф. Проскури (2014) Андрій Федорович Жаркін народився 26 червня 1954 р. у Києві. У 1977 р. закінчив Київський політехнічний інститут і почав працювати у проектному інституті «Укрдіпроенерго». З 1980 р. – в Інституті електродинаміки НАН України, нині обіймає посаду заступника директора з наукової роботи та керує науковим відділом. Упродовж 1996–1999 рр. був ученим секретарем Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України.

Основним напрямом  наукової діяльності А.Ф. Жаркіна є вирішення однієї з найважливіших проблем сучасної енергетики – підвищення ефективності використання та якості електричної енергії в системах електропостачання. Його наукові праці присвячені розвитку теорії електромагнітної сумісності та розробленню методів аналізу електричних мереж з нелінійними та нестаціонарними навантаженнями, дослідженню проблем контролю та управління якістю електроенергії, а також розробленню нових засобів забезпечення електромагнітної сумісності відповідальних споживачів електричних мереж різного призначення.

Під керівництвом А.Ф. Жаркіна виконуються  наукові проекти з розроблення та реалізації заходів, спрямованих на створення умов для паралельної роботи Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України з об’єднанням енергосистем європейських країн UCTE, зокрема завдяки впровадженню в електроенергетиці України концепції «Smart Grid». Важливим елементом реалізації цієї концепції є технологія гнучких систем передачі змінного струму.

Останнім часом А.Ф. Жаркін, як голова підкомітету «Якість електричної енергії» Технічного комітету України ТК-162, значну увагу приділяє питанням адаптації національної нормативної бази в електроенергетичній сфері України до європейських вимог.