Вісник НАН України. 2014. № 7. С. 3-8. 

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
7 травня 2014 року

Електрофізичні проблеми створення сучасних кабелів енергетичного призначення (доповідач — член-кореспондент НАН України А.А. Щерба)

Наукові повідомлення молодих учених НАН України (доповідачі — кандидат технічних наук М.М. Саприкіна, кандидат біологічних наук О.С. Олійник, кандидат технічних наук В.С. Грінченко)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач – член-кореспондент НАН України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання

На засіданні Президії HAH України 7 травня 2014 р. члени Президії HAH України та запрошені заслухали наукові повідомлення молодих учених установ НАН України.

Виступ старшого наукового співробітника Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України кандидата технічних наук Марії Миколаївни Саприкіної «Водопровідна вода – нова загроза здоров’ю людей» було присвячено виявленню та очищенню води від мікроміцетів за допомогою розробленої ефективної технології їх вилучення. Уперше в Україні проведено комплексний аналіз води з джерел водопостачання та водорозподільної мережі, за результатами якого виділено типових представників мікроскопічних грибів, серед яких переважали роди Aspergillus, Penicillium, Cladosporium, Paecilomyces, Alternaria, Aureobasidium, Candida та ін.

Розроблений уперше метод виявлення мікроміцетів у воді дає можливість проводити повний мікологічний аналіз проб води. Запропоновані методичні рекомендації затверджено МОЗ України. На сьогодні вже підготовлено і затверджено державний стандарт України «Якість води. Метод визначення мікроміцетів у воді». Проведено оцінювання ефективності різних етапів очищення води щодо видалення мікроміцетів на станції водопідготовки на прикладі ДВС м. Кременчук. Встановлено причину наявності мікроміцетів у водопровідній воді, що надходить до споживача.

Оцінено ефективність знезаражування води від мікроміцетів широковживаними методами: хлоруванням, озонуванням, УФ-випромінюванням. Встановлено ефективні дози УФ-випромінювання для різних видів мікроскопічних грибів. Вивчено вилучення мікроміцетів з води при фільтруванні її крізь зернисті завантаження (активоване вугілля, пісок). Досліджено ефективність коагуляційного очищення води з використанням флокулянтів, що мають антимікробні властивості. Визначено раціональні параметри процесу. Запропоновано технологічну схему очищення води від мікроміцетів, яка включає електрокоагуляційне оброблення води у вдосконаленій комірці та фільтрування води крізь шар гранульованого силікату алюмінію (фільтр-АG), дає можливість видаляти з води мікроскопічні гриби й може бути рекомендована для практичного використання. Повний текст (PDF)