Вісник НАН України. 2014. № 9. С. 23-28.
https://doi.org/10.15407/visn2014.09.023

КАРНАУХОВ Іван Михайлович –  
академік НАН України,  заступник генерального  директора
ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України

ПРО СПОРУДЖЕННЯ ЯДЕРНОЇ ПІДКРИТИЧНОЇ УСТАНОВКИ «ДЖЕРЕЛО НЕЙТРОНІВ»
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 2 липня 2014 року

Розглянуто стан проекту спорудження ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів». Передбачається, що реалізація проекту та введення в експлуатацію зазначеної установки закладе основи для побудови в Україні безпечної, екологічно чистої ядерної енергетики майбутнього і сприятиме розвитку науково-технічного потенціалу держави.

Ключові слова:  ядерна підкритична установка, джерело нейтронів, підкритична збірка.

Відповідно до положень Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом Сполучених Штатів Америки та Урядом України щодо співробітництва з питань ядерної безпеки, упродовж останніх років у ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України спільно з Аргонською національною лабораторією (США) послідовно виконуються роботи зі спорудження новітньої ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів» (далі – ЯПУ «Джерело нейтронів»). Успішне введення в експлуатацію цієї установки є запорукою створення в Україні сучасної експериментальної бази для проведення досліджень з нейтронами в галузі радіаційного матеріалознавства, радіаційної медицини, виробництва ізотопів, ядерної фізики та енергетики. Крім того, сама установка стане об’єктом досліджень як прообраз нових безпечних джерел енергії на основі підкритичних систем.

Переваги і недоліки ядерної енергетики

Сучасна Україна має розвинену ядерну електроенергетику, яка відіграє велику роль у енергетичному балансі держави. Понад половину всієї електроенергії в країні генерують на ядерних реакторах водо-водяного типу ВВЕР російського виробництва. Крім відносно низької собівартості продукції перевагами таких систем порівняно з іншими традиційними та нетрадиційними джерелами енергії є менший вплив на навколишнє середовище, стабільність енергопостачання, наявність значного запасу первинних ресурсів (природного урану та ін.). Однак, поряд з високими економічними показниками, ядерна енергетика має ряд істотних недоліків, які спричиняють її глибоке неприйняття суспільством. Повний текст (PDF)