Вісник НАН України. 2015. № 10. С. 95–97.

КРАВЧУК Сергій Григорович
доктор фізико-математичних наук,
заступник директора Головної астрономічної обсерваторії НАН України

ЯРОСЛАВ ЯЦКІВ – НАУКОВЕЦЬ І ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ
До 75-річчя академіка НАН України Я.С. Яцківа

25 жовтня виповнюється 75 років від дня народження видатного вченого в галузі астрономії, космічної геодинаміки та космічних досліджень, директора Головної астрономічної обсерваторії НАН України, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора фізико-математичних наук, академіка НАН України Ярослава Степановича Яцківа.

Видатний український науковець, відомий своїми блискучими роботами з дослідження тонких ефектів змін орієнтації осі обертання Землі, розпочав свою наукову діяльність у 1960 р. у Полтавській гравіметричній обсерваторії АН УРСР. Працюючи в Полтаві, він з 1961 р. паралельно навчався в аспірантурі Державного астрономічного інституту ім. П.К. Штернберга (Москва) під керівництвом професора К.О. Куликова. Проте на талановитого молодого науковця звернули увагу в Києві, і з 1962 р. Я.С. Яцків пов’язав своє життя з Головною астрономічною обсерваторією (ГАО) НАН України, ставши аспірантом відомого фахівця в галузі теорії обертання Землі академіка АН УРСР Євгена Павловича Федорова і повноправним членом усесвітньо відомої київської наукової школи широтників.

Наукова діяльність Ярослава Степановича надзвичайно різноманітна. Це дослідження з теорії обертання Землі, фундаментальної астрометрії, космічної геодинаміки, а останнім часом і прикладних аспектів астрономічних досліджень. Він був ініціатором впровадження нових методів аналізу широтних спостережень і вивчення особливостей руху полюсів. Методичні розробки київських широтників лягли в основу великої колективної роботи щодо вивчення координат полюса Землі майже за сто років. Цей координатний ряд, названий «київським», здобув світове визнання і широко застосовується в астрометрії, геофізиці та геодинаміці.

Вагомий внесок Я.С. Яцків зробив у теорію побудови і практичної реалізації глобальної земної та небесної координатних систем. Результатом його досліджень стало створення в ГАО НАН України каталогів положень позагалактичних радіоджерел та їх використання при побудові міжнародного стандарту небесної системи відліку.

Ярослав Степанович Яцків – яскравий представник усесвітньо відомої наукової школи Орлова–Федорова, знаної своїми досягненнями в розробленні та вивченні теорії нутації осі обертання Землі та руху її полюсів. Світовим визнанням досягнень Я.С. Яцківа в цій галузі стало присудження йому в 2003 р. у складі колективу європейських науковців премії ім. Рене Декарта Європейського Союзу.

Я.С. Яцків зробив вагомий внесок в успішну реалізацію низки міжнародних наукових програм, зокрема проекту наземних і космічних досліджень комети Галлея («Вега»), як відповідальний виконавець його наземного астрономічного забезпечення. Слід також відзначити істотний внесок Я.С. Яцківа у виконання міжнародних програм у галузі супутникової геодезії і навігації – це розроблення методичних основ і програмного забезпечення для використання спостережень глобальних навігаційних супутникових систем (ГНСС), створення в Україні постійної мережі станцій ГНСС. Повний текст