Вісник НАН України. 2015. № 11. С. 106.

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.І. НІКІШОВА

Відомий учений у галузі механіки рідин і газів, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Володимир Іванович Нікішов народився 9 листопада 1945 р. Після закінчення Московського фізико-технічного інституту (1969) постійно працює в Інституті гідромеханіки НАН України. У 1989–2015 рр. був заступником директора Інституту з наукової роботи, нині очолює відділ технічної гідромеханіки.

В.І. Нікішов одержав глибокі наукові результати з фундаментальних і прикладних питань механіки руху однорідних та неоднорідних рідин, які відображено у 150 наукових працях, у тому числі 2 наукових монографіях. Його роботи з побудови класифікаційних діаграм типів рухів в’язкої тепло- та електропровідної стратифікованої рідини за наявності масових сил є основоположними для побудови моделей фізичних процесів, які відбуваються в морях. При дослідженні індукції магнітного поля рухами стратифікованої електропровідної рідини виявлено нові можливості удосконалення моніторингу морів із застосуванням сучасних магнітометрів. Отримані В.І. Нікішовим результати, що описують новий режим розтікання плівок поверхнево активних речовин, є визначальними для побудови прогнозних моделей поширення забруднень. У галузі судноплавства розроблено новий метод розрахунку навантажень на гідротехнічні споруди, що виникають під час руху великотоннажних суден в умовах обмеженого фарватеру. Визначені сценарії розвитку та картини течій при взаємодії внутрішніх відокремлених хвиль великої амплітуди з топографією дна є підґрунтям для побудови моделей процесу перенесення маси та енергії у стратифікованих водоймах.

Упродовж 12 років В.І. Нікішов був заступником академіка-секретаря Відділення механіки НАН України, є членом спеціалізованої вченої ради при Інституті гідромеханіки, Національного комітету теоретичної і прикладної механіки, редколегії журналу «Прикладна гідромеханіка». Володимир Іванович приділяє особливу увагу підготовці інженерних та наукових кадрів, роботі з науковою молоддю, під його керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій. Повний текст