Вісник НАН України. 2015. № 11. С. 107.

80-річчя члена-кореспондента НАН України І.О. КУЛИКА

Видатний фізик-теоретик, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Ігор Орестович Кулик народився 19 листопада 1935 р. у Харкові. Закінчив фізичний факультет Харківського державного університету. На запрошення Б.І. Вєркіна, який шукав талановитих молодих випускників-фізиків для нового інституту, в 1960 р. прийшов на роботу до щойно створеного Фізико-технічного інституту низьких температур АН УРСР. У 1972 р. очолив відділ надпровідності і надпровідних пристроїв.

І.О. Кулик є провідним фахівцем у галузі теорії твердого тіла. Світове визнання здобули розвинені ним теорія електродинамічних властивостей джозефсонівських тунельних переходів та теорія когерентних струмових станів у слабких надпровідних контактах з безпосередньою провідністю (теорія Кулика–Омельянчука). Він отримав засадничі наукові результати в теорії надпровідності, фізиці мезоскопічних систем, спектроскопії твердих тіл. Передбачив вихрову структуру поверхневої надпровідності в похилих магнітних полях, що дістала назву «вихорів Кулика». Разом зі співробітниками побудував теорію мікроконтактної спектроскопії елементарних збуджень у твердих тілах. У піонерних роботах І.О. Кулика було розвинено основні концепції мезоскопічної фізики: квантування магнітного потоку та персистентні струми в нормальних металах, ефекти дискретності заряду і кулонівська блокада у металевих гранулах.

І.О. Кулик – автор понад 250 наукових робіт, у тому числі 2 монографій; співавтор відкриття «Явище перерозподілу енергії носіїв струму в мікроконтактах за низьких температур»; лауреат Державної премії УРСР у галузі науки і техніки (1980). Під його керівництвом захищено більш як 15 кандидатських дисертацій. Згодом багато його учнів захистили докторські дисертації і стали лідерами нових наукових напрямів.

Численні учні Ігоря Орестовича, вдячні своєму Вчителеві за радість та неоціненну користь від спілкування з ним, а також колеги, фізики-експериментатори, що успішно з ним співпрацювали, щиро вітають його з ювілеєм і зичать міцного здоров’я, добробуту й довгих років плідної наукової діяльності. Повний текст