Вісник НАН України. 2015. № 11. С. 26–28.

ПИРОЖКОВ Сергій Іванович
академік НАН України,доктор економічних наук, професор,
віце-президент НАН України, голова Секції суспільних і гуманітарних 
наук НАН України 

ПРО СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ПЕРЕМІЩЕНИХ З ДОНБАСУ НАУКОВИХ УСТАНОВ НАН УКРАЇНИ
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України
23 вересня 2015 року

У лютому цього року Президія НАН України прийняла рішення про переміщення 11 установ Академії наук з окупованого Донбасу в населені пункти, в яких органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі. Про стан та проблеми переміщених із Донбасу академічних наукових установ ішлося в доповіді академіка НАН України С.І. Пирожкова, який очолює робочу групу із забезпечення діяльності переміщених з Донбасу установ НАН України.

Шановний Борисе Євгеновичу! Шановні члени Президії, запрошені!

Майже рік тому на виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей» від 07.11.2014 № 595 Президія НАН України прийняла рішення про переміщення 11 своїх наукових установ з тимчасово неконтрольованих територій Донбасу в населені пункти, в яких органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі.

Переміщення відбувалося у складних умовах, які виключали можливість передислокації офісної техніки, наукового обладнання, реактивів, документації, архівних і бібліотечних фондів тощо. У результаті переміщені установи було розміщено переважно на площах інших установ НАН України у містах Києві, Дніпропетровську, Харкові, а також у Слов’янську і Красноармійську (Донецький науковий центр).

Обмежені можливості Академії щодо повноцінного забезпечення установ на нових місцях розташування необхідним експериментальним устаткуванням, офісною технікою, а також неможливість надання службового житла стали причиною значного скорочення чисельності працівників цих установ. Якщо минулого року в них нараховувалося понад 1600 співробітників, то станом на 1 липня 2015 р. – усього 454, що становить 28% від минулорічної кількості. При цьому найбільших кадрових втрат (понад 90%) зазнали Донецький ботанічний сад та Інститут прикладної математики і механіки. Певну частину наукових працівників переміщених установ (понад 130 чол.) працевлаштовано в інших інститутах Академії. Отже, загальна чисельність переміщених осіб становить 572 чол., або 34% від загальної чисельності до переміщення.

В особливо складному становищі опинилися установи, діяльність яких неможлива без спеціалізованого експериментального обладнання, такі як Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна, Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка. Ситуація значною мірою ускладнюється ще й недосконалістю наявної в державі нормативної бази, яка не враховує обставини, що нині склалися. Усе це створює додаткові перепони для подальшого існування та розвитку наукових установ Донбасу.

Разом з тим, незважаючи на складні обставини, майже всі установи, які перемістилися з Донбасу, вже відновили свою науково-дослідну діяльність на площах інших установ НАН України і цього року вже мають певні наукові результати. Зокрема, це Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна, Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка, Інститут фізики гірничих процесів, Інститут проблем штучного інтелекту, Інститут економіко-правових досліджень, Інститут економіки промисловості.  Повний текст