Вісник НАН України. 2015. № 12. С.96.

90-річчя члена-кореспондента НАН України О.Б. ТКАЧЕНКА

Відомий український мовознавець, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Орест Борисович Ткаченко народився 10 грудня 1925 р.у Харкові. У 1950 р. закінчив філологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Наукова діяльність О.Б. Ткаченка пов’язана з Інститутом мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України; упродовж 1992–1996 рр. він керував роботою відділу мов України, а з 1997 р. очолює відділ загального мовознавства. У 1955 р. Орест Борисович захистив кандидатську дисертацію, а 1984 року після захисту монографічної роботи «Сопоставительно-историческая фразеология славянских и финно-угорских языков» йому було присуджено науковий ступінь доктора філологічних наук. У 1995 р. його обрано членом-кореспондентом НАН України за спеціальністю «українська мова».

Основними сферами наукових інтересів О.Б. Ткаченка є слов’янські, зокрема українська, та фінно-угорські мови, загальне мовознавство. Важливе місце у його науковій діяльності посідають також проблеми порівняльно-історичного й історико-типологічного мовознавства, теорії субстрату і мовних контактів; різні аспекти соціолінгвістики, інтерлінгвістики, еколінгвістики тощо. За вагомий внесок у розвиток українознавчих досліджень його відзначено Почесною грамотою імені президента НТШ М. Грушевського від Наукового товариства імені Шевченка в США (2000).

О.Б. Ткаченко є автором понад 200 наукових праць. Йому належать такі фундаментальні монографічні дослідження, як «Мерянский язык» (1985), «Очерки теории языкового субстрата» (1989), «Українська мова і мовне життя світу» (2004), «Українська мова: сьогодення й історична перспектива» (2014). Він є співавтором колективних монографій «Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов’янських мов» (1962) та «Історична типологія слов’янських мов» (ч. І, 1986; ч. ІІ, 2008); підготував низку статей для енциклопедії «Українська мова» (2000, 2007). Упродовж багатьох років О.Б. Ткаченко разом з іншими науковцями працював над укладанням і редагуванням «Етимологічного словника української мови»Повний текст