Вісник НАН України. 2015. №2. С. 99.

80-річчя академіка НАН України І.М. НЕКЛЮДОВА

Видатний учений у галузі міцності і пластичності матеріалів, радіаційної фізики твердого тіла та радіаційного матеріалознавства доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік НАН України Іван Матвійович Неклюдов народився 10 лютого 1935 р. в с. Сурково Бєлгородської області. У 1955 р. закінчив Харківський педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди. З 1959 р. працює у ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут», нині – на посаді генерального директора. З 2004 р. він є академіком-секретарем Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України.

І.М. Неклюдов зробив значний внесок у дослідження фізичних механізмів радіаційних процесів у матеріалах, опромінених в активній зоні ядерного реактора. Він теоретично обґрунтував і експериментально підтвердив принципово новий напрям у створенні зміцненого стану матеріалів і виробів з них, який дістав назву «програмне зміцнення». Іван Матвійович одержав вагомі результати у вивченні фізичних механізмів радіаційних явищ у матеріалах при їх опроміненні, а також у розробленні науково-технічних основ експресного прогнозування поведінки сталей і сплавів в активних зонах ядерних і термоядерних реакторів з використанням математичного моделювання та прискорювачів заряджених частинок.

Нині наукові інтереси І.М. Неклюдова зосереджені на вирішенні проблем підвищення безпеки і подовження ресурсу роботи блоків та основного обладнання АЕС України, створення реакторних матеріалів нового покоління з високою радіаційною стійкістю, розвитку і використання сучасних методів ядерної фізики у вітчизняній економіці та індустрії. Він докладає значних зусиль до посилення науково-технічної підтримки і визначення перспектив розвитку атомної енергетики країни.

І.М. Неклюдов є автором понад 1000 наукових робіт, зокрема 37 монографій, 60 авторських свідоцтв та патентів. Він підготував 12 докторів і 31 кандидата наук. І.М. Неклюдова нагороджено орденами князя Ярослава Мудрого V та ІV ступеня, Дружби народів, «За заслуги» III ступеня.