Вісник НАН України. 2015. № 2. С. 18-21.

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
24 грудня 2014 року

Сприйняття вітчизняної науки та науковців у суспільній свідомості (доповідач – доктор соціологічних наук Т.О. Петрушина)

Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту демографії і соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України (доповідач – член-кореспондент НАН України А.І. Даниленко)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач – член-кореспондент НАН України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання

Перед початком засідання президент НАН України академік Б.Є. Патон вручив державні нагороди провідним працівникам Національної академії наук України, побажав їм здоров’я та подальших успіхів.

Далі Президія НАН України заслухала наукову доповідь завідувача відділу Інституту соціології НАН України Тетяни Олегівни Петрушиної на тему «Сприйняття вітчизняної науки та науковців у суспільній свідомості» (див. доповідь). Інститут соціології НАН України в 1998, 2003 і 2008 рр. провів низку масових і експертних опитувань щодо суспільного сприйняття української науки, за результатами яких було з’ясовано громадську думку стосовно стану та перспектив української академічної науки, визначено міру поінформованості населення про діяльність науковців, з’ясовано оцінку населенням стану розвитку освіти, простежено зміни в оцінках престижу професії вченого. У 2014 р. Інститут започаткував проведення соціологічного моніторингу «Роль науки в модернізації українського суспільства» з метою з’ясування ролі науки, зокрема академічної, в сучасному українському суспільстві, соціального потенціалу її розвитку та участі в процесах модернізації економіки і суспільства. За результатами моніторингу планується підготувати розгорнуту аналітичну доповідь, серію публікацій «Сучасна українська наука в соціологічному вимірі» та інші аналітичні матеріали. Повний текст (PDF).