Вісник НАН України. 2015. № 3. С. 119.

60-річчя члена-кореспондента НАН України  О.В. ШИМАНОВСЬКОГО

Відомий учений у галузі будівельної механіки, міцності та стійкості конструкцій, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАН України, дійсний член Академії будівництва України Олександр Віталійович Шимановський народився 16 березня 1955 р. у Києві. У 1977 р. закінчив Київський інженерно-будівельний інститут. Деякий час працював у цьому Інституті та профільних НДІ, пройшовши шлях від інженера до завідувача відділу. Упродовж 2000–2010 рр. – голова правління, а нині – генеральний директор ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського».

Наукові праці О.В. Шимановського стосуються дослідження роботи конструкцій у межах і поза межами пружності; розвитку теорії розрахунку сильнонелінійних великопрогонових просторових комбінованих висячих і вантових систем та методів чисельного розрахунку будівельних конструкцій; розроблення методів дослідження і регулювання напружено-деформованого стану металевих конструкцій; створення нових високоефективних типів металевих конструкцій і способів їх виготовлення й монтажу.

Визначено особливості роботи висячих систем у разі розвитку пластичних деформацій, зміни їх напружено-деформованого стану. Запропоновано технічні рішення щодо підвищення жорсткості висячих конструкцій, які використано при створенні нових ефективних великопрогонових переходів і покриттів. Розроблено загальний метод розрахунку стійкості плоскої форми вигину несучих елементів висячих конструкцій і систем підвищеної жорсткості у пружній і пластичній стадіях роботи матеріалу. Розвинено методи чисельного розрахунку, підвищення міцності та визначення ресурсу конструкцій в атомній енергетиці, будівництві, на транспорті. Сформульовано принципи побудови великих і надвеликих чисельних моделей із застосуванням методів декомпозиції й синтезу і на їх основі реалізовано уточнені методики чисельного розрахунку унікальних об’єктів, які вирізняються граничними, позаграничними і екстремальними режимами роботи.