Вісник НАН України. 2015. № 4. С. 98–105

ДОЛІНСЬКИЙ Анатолій Андрійович —
академік НАН України, директор Інституту технічної теплофізики НАН України

БАСОК Борис Іванович —
член-кореспондент НАН України, заступник директора з наукової роботи
Інституту технічної теплофізики НАН України

БАЗЄЄВ Євген Трифонович —
кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник
Інституту технічної теплофізики НАН України

СТРАТЕГІЯ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ УКРАЇНИ 
До обговорення проектів Енергетичної стратегії України на період
до 2020, 2030 та 2035 року

У статті наведено дані порівняльного аналізу деяких цільових індикаторів стратегічного розвитку системи теплозабезпечення населених пунктів України, отриманих трьома незалежними експертними групами: фахівцями Національного інституту стратегічних досліджень, які розробили проект Енергетичної стратегії України на період до 2035 року, спеціалістами Центру Разумкова, які представили проект «Нова Енергетична стратегія України до 2020 року: безпека, енергоефективність, конкуренція», і науковцями Інституту технічної теплофізики НАН України, які разом з ученими інших академічних установ запропонували проект Національної стратегії теплозабезпечення населених пунктів України до 2030 року.

Нині триває громадське обговорення перспектив розвитку енергетичної сфери країни, а саме, проекту Енергетичної стратегії України на період до 2035 року (ЕС-35), розробленого Національним інститутом стратегічних досліджень (НІСД) з ініціативи Міненерговугілля на замовлення Об’єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФРЕ») та на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2014 р. «Про стан забезпечення енергетичної безпеки у зв’язку з ситуацією щодо постачання природного газу в Україну», уведеного в дію Указом Президента України від 01.05.2014 № 448/2014. Мета розроблення цього проекту передбачає актуалізацію положень Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, врахування наявних загроз енергетичній безпеці України та забезпечення виконання міжнародних зобов’язань. Інший, близький за метою проект «Нова Енергетична стратегія України до 2020 року: безпека, енергоефективність, конкуренція» (НЕС-2020) розробили експерти Центру Разумкова спільно з Представництвом Фонду Фрідріха Науманна (Німеччина) в Україні за підтримки Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. НЕС-2020 розроблено в контексті виконання Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», затвердженої Указом Президента України від 12.01.2015 № 5/2015, яка передбачає реформи у сфері енергетики та енергоефективності.

Одним із предметів фундаментальних досліджень наукових установ енергетичного профілю є проблеми розвитку виробничої сфери паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) країни, підвищення ефективності використання енергії, розширення паливно-енергетичної бази шляхом диверсифікації енергоресурсів (економічно виправданої і такої, яку можна технологічно реалізувати). Фундаментальні дослідження наукових установ суспільних наук стосовно енергетики пов’язані з вирішенням проблем соціально-економічних процесів, розробленням і вдосконаленням законів, нормативно-правових і ринкових відносин, з визначенням цінової та податкової політики, спрямованої, зокрема, на створення привабливості для інвестиційних проектів. Результати цих досліджень, у яких соціально-економічні аспекти тісно пов’язані з природно-технічними, слугують методичною базою для наукового обґрунтування енергетичної політики країни, а головним завданням наукових установ при цьому є активна участь у розробленні відповідних документів державного значення – доктрин, концепцій, стратегій, програм, а також важливих національних енергетичних проектів. Повний текст (PDF).