Вісник НАН України. 2015. № 4. С. 125.

70-річчя академіка НАН України В.М. ГЕЙЦЯ

Відомий учений у сфері економіко-математичного моделювання та прогнозування економічного розвитку, макроекономіки, державного регулювання економіки, доктор економічних наук, професор, лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки і техніки України, академік HAH України Валерій Михайлович Геєць народився 20 квітня 1945 р. у с. Сезьки на Чернігівщині. У 1968 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Відтоді постійно працює в системі НАН України: спочатку в Інституті економіки НАН України, де пройшов шлях від аспіранта до завідувача відділу, а у 1997 р. очолив новостворений Інститут економічного прогнозування НАН України, який у 2005 р. було перейменовано на ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». З 2009 р. він є віце-президентом НАН України, головою Секції суспільних і гуманітарних наук.

У працях В.М. Гейця обґрунтовано концептуальні засади державної стратегії економічного розвитку України на довгострокову перспективу, що орієнтована на забезпечення стабільного зростання на основі інноваційно-інвестиційної модернізації економіки, її структурно-технологічного оновлення та інтеграції у світову економіку. Серед наукових інтересів В.М. Гейця значне місце посідають дослідження інституційних засад взаємодії суспільства, держави та бізнесу і виявлення найбільш ефективних механізмів їхнього впливу на подальшу капіталізацію економіки України, забезпечення її самодостатності як суб’єкта міжнародної діяльності. Очолюваний В.М. Гейцем Інститут завжди перебуває на вістрі сучасних наукових досліджень, зокрема, його науковці розробили концепцію економічного зростання в умовах нестабільності.

У доробку В.М. Гейця понад 500 наукових праць, серед яких 40 монографій (у тому числі 7 індивідуальних). Під його науковим керівництвом захищено 21 докторську і 22 кандидатські дисертації. Плідну наукову роботу В.М. Геєць поєднує із громадською: понад 25 років представляє Україну в міжнародному проекті ЛІНК-ООН, надає експертні поради у численних комісіях і радах.