Вісник НАН України. 2015. № 4. С. 126.

60-річчя члена-кореспондента НАН України Є.І. НИКИФОРОВИЧА

Відомий учений у галузі механіки доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Євген Іванович Никифорович народився 22 квітня 1955 р. У 1977 р. закінчив механіко-математичний факультет Московського державного університету, а в 1980 р. – аспірантуру МДУ. Відтоді працює в Інституті гідромеханіки НАН України, де обіймав посади вченого секретаря, завідувача лабораторії, а з 1991 р. – завідувача відділу.

Наукова діяльність Є.І. Никифоровича пов’язана з побудовою нових моделей суцільних середовищ з ускладненими фізико-хімічними властивостями. Зокрема, розроблено моделі багатокомпонентних стратифікованих середовищ, вивчено їх асимптотичні властивості, динаміку завихорності і стратифіковані межові шари за наявності масових сил. Нині Є.І. Никифорович активно працює в галузі фізико-хімічної гідродинаміки, а також розвитку сучасних і високоефективних енергетичних технологій. Спільно з фахівцями Королівського технологічного інституту (Стокгольм, Швеція) та деяких шведських компаній він досліджує питання створення систем сталого енергозабезпечення на основі відновлюваних джерел енергії та використання відновлюваних джерел енергії у системах централізованого теплопостачання. Іншим напрямом діяльності Євгена Івановича є адаптація та впровадження європейського досвіду у сфері довгострокового планування і запровадження системних інновацій у містах.

Наукові результати Є.І. Никифоровича відображено у 115 наукових працях, серед яких 3 монографії. Велику увагу він приділяє розвитку нових форм співпраці між НАН України, вищими навчальними закладами, представниками бізнесу та органами державної влади. Є.І. Никифорович є координатором низки Європейських проектів TEMPUS, які фінансуються Європейським Союзом і спрямовані на розроблення навчальних програму галузі сучасних енергетичних технологій та їх впровадження у провідних технічних університетах України.