Вісник НАН України. 2015. № 4. С. 44–46

ПОДАЛЬШЕ ПОГЛИБЛЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА
У СФЕРІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ТА ВИКОРИСТАННЯ КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ

Підписання угоди про співробітництво
з Державним космічним агентством України
25 лютого 2015 року

25 лютого 2015 р. під час чергового засідання Президії НАН України було підписано угоду про співробітництво між Національною академією наук України та Державним космічним агентством України про подальше поглиблення співробітництва у сфері наукових досліджень та використання космічного простору.

Під час спільного засідання Президії НАН України і Державного космічного агентства України відбулося обговорення питання подальшого поглиблення співпраці у сфері наукових досліджень та використання космічного простору.

У вступному слові президент НАН України академік НАН України Борис Євгенович Патон привітав доктора технічних наук Олега Семеновича Уруського з призначенням його на посаду голови Державного космічного агентства України і зазначив, що академічні установи впродовж уже багатьох років плідно співпрацюють з підприємствами ДКА України в рамках виконання державних космічних програм, міжнародних проектів, виконують спільні роботи з розвитку вітчизняного ракетно-космічного потенціалу. Зокрема, фахівці Академії залучені до реалізації проектів Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми на 2013–2017 рр. У межах Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень на 2012–2016 рр. проводяться роботи з динаміки космічних апаратів, астродинаміки та механіки космічних польотів, використання космічних засобів і технологій, розроблення нових матеріалів, конструкцій і технологій космічної галузі, космічного приладобудування. Крім того, вчені Академії спільно з фахівцями космічної галузі виконують низку проектів за Сьомою Рамковою програмою ЄС з досліджень та технологічного розвитку і програмою з досліджень та інноваційної діяльності «Горизонт-2020». 

На особливу увагу заслуговують давні наукові й творчі зв’язки вчених НАН України з ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля», які стали ще міцнішими після підписання у 2012 р. Генеральної угоди про науково-технічне співробітництво в галузі створення ракетно-космічної техніки. Академія також плідно співпрацює і з іншими провідними підприємствами ДКА України, такими як Казенне підприємство спеціального приладобудування «Арсенал», ДП «Завод Арсенал». НАН України і ДКА України спільно координують роботу двох установ подвійного підпорядкування – Інституту технічної механіки (Дніпропетровськ) та Інституту космічних досліджень (Київ), організовують щорічні всеукраїнські конференції з космічної тематики, протягом 20 років видають науково-практичний журнал «Космічна наука і технологія». Повний текст (PDF)