2015 №5

НАУКА І СУСПІЛЬСТВО
Горбулин В.П.

Военно-ядерный тупик: украинский вариант
Анотація    Повний текст (PDF)

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ НАН УКРАЇНИ
Національна академія наук України: основні підсумки діяльності
у 2009–2014 роках і головні завдання наступного періоду
Сесія Загальних зборів НАН України 15 квітня 2015 року

Анотація    Повний текст (PDF)

Патон Б.Є.
Про діяльність Національної академії наук України
у 2009–2014 роках і основні завдання наступного періоду
Доповідь на сесії Загальних зборів НАН України 15 квітня 2015 року

Анотація    Повний текст (PDF)

Виступи
Попович М.В.
Влада і мораль
Анотація    Повний текст (PDF)

Загородній А.Г.
Міжнародне співробітництво НАН України: стан, перспективи, проблеми
Анотація    Повний текст (PDF)

Дегтярев А.В.
Развитие сотрудничества научных организаций НАН Украины и «КБ «Южное» им. М.К. Янгеля»
Анотація    Повний текст (PDF)

Старостенко В.І.
Геофізика: результати фундаментальних та прикладних досліджень
Анотація    Повний текст (PDF)

Гольцев А.Н.
Криобиологические технологии на благо Украины
Анотація    Повний текст (PDF)

Толочко П.П.
Цивілізаційний вибір Володимира Святого
Анотація    Повний текст (PDF)

Крижанівський Є.І.
Наукове забезпечення розвитку нафтогазової промисловості
Анотація    Повний текст (PDF)

Яцків Я.С.
Наукова періодика як складова науково-технічного та гуманітарного розвитку держави
Анотація    Повний текст (PDF)

Заіменко Н.В.
Використання альтернативних джерел енергопостачання в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України
Анотація    Повний текст (PDF)

Яценко Л.П.
Міжнародний рік світла і світлових технологій в Україні
Анотація    Повний текст (PDF)

Лихоліт М.І.
Науково-технічні напрями співпраці КП СПБ «АРСЕНАЛ» з інститутами НАН України
Анотація    Повний текст (PDF)

Воеводин В.Н.
Научное сопровождение ядерной энергетики Украины
Анотація    Повний текст (PDF)

Товажнянский Л.Л.
Химическая технология связанного азота двойного назначения
Анотація    Повний текст (PDF)

Широков А.І.
Про соціальну політику держави у науково-технічній сфері
Анотація    Повний текст (PDF)

Абрикосов А.А.
Духовная связь
Текст подготовленный для церемонии вручения Золотой медали им. В.И. Вернадского НАН Украины

Анотація    Повний текст (PDF)

Локтєв В.М.
Провідна зоря
Доповідь з нагоди вручення Золотої медалі ім. В.І. Вернадського НАН України
Анотація    Повний текст (PDF)

Невиголошені виступи
Амоша О.І.
50 років Донецькому науковому центру
Анотація    Повний текст (PDF)

Черных В.П.
Переориентация вектора научных исследований с учетом нужд военной и экстремальной медицины
Анотація    Повний текст (PDF)

Боюн В.П.
Інтелектуальні комп’ютерні системи сприйняття і обробки фізичної інформації
Анотація    Повний текст (PDF)

ДОКУМЕНТИ
Постанови Загальних зборів НАН України
Анотація    Повний текст (PDF)

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України (11 березня 2015 р.)
Анотація    Повний текст (PDF)

Із зали засідань Президії НАН України (1 квітня 2015 р.)
Анотація    Повний текст (PDF)

Із зали засідань Президії НАН України (8 квітня 2015 р.)
Анотація    Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Геєць В.М.
Про підсумки діяльності Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України у 2009–2014 роках
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 11 березня 2015 р.

Анотація    Повний текст (PDF)

Наумовець А.Г.
Про підсумки діяльності Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України у 2009–2014 роках
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 1 квітня 2015 р.

Анотація    Повний текст (PDF)

Походенко В.Д.
Про підсумки діяльності Секції хімічних та біологічних наук НАН України у 2009–2014 роках
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 8 квітня 2015 р.

Анотація  Повний текст (PDF)