Вісник НАН України. 2015. №5. С. 94-98.

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
1 квітня 2015 року

Про підсумки діяльності Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України у 2009—2014 роках (доповідач — академік НАН України А.Г. Наумовець)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач — академік НАН України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання

На засіданні Президії НАН України 1 квітня 2015 р. члени Президії HAH України та запрошені заслухали наукову доповідь голови Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України академіка НАН України Антона Григоровича Наумовця про підсумки діяльності Секції у 2009–2014 рр. (див. стенограму). У доповіді йшлося про те, що за звітний період учені Секції отримали значну кількість результатів фундаментальних та прикладних досліджень у галузі фізико-технічних і математичних наук, брали активну участь у вирішенні нагальних проблем загальнодержавного значення.

Одним із найважливіших завдань Секції є координація діяльності установ та відділень, що входять до її складу, в питаннях, пов’язаних з використанням результатів досліджень у різних галузях економіки. Більшість таких робіт мають комплексний міждисциплінарний характер і потребують програмного підходу до їх реалізації, зокрема шляхом формування державних цільових науково-технічних програм та цільових комплексних програм НАН України.

У 2014 р. науковці більш як 40 установ Секції фізико-технічних і математичних наук та Секції хімічних і біологічних наук НАН України завершили виконання Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали» та Цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій». Виконавці проектів, підтриманих у рамках цих програм, одержали вагомі фундаментальні і прикладні наукові результати в галузях наноматеріалознавства, наноелектроніки, нанобіотехнологій, діагностики наноструктур тощо, які є основою для розроблення нових наноматеріалів, наноприладів і нанотехнологій. Частина результатів досліджень та розробок вже впроваджена у виробництво. Зокрема, в Інституті проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України створено стартап-компанію з виробництва нанопорошків. Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України спільно з ТОВ «МЕЛТА» налагодили виробництво нанокристалічних стрічкових магнітопроводів і високоекономічних трансформаторів і дроселів на їх основі. В Інституті газу НАН України виготовлено дослідно-промислову установку одержання високоефективного наношаруватого нафтосорбенту, який використовують для ліквідації розливів нафти та нафтопродуктів. На машинобудівному заводі «ФЕД» впроваджено розроблену в Харківському фізико-технічному інституті технологію нанесення надтвердих покриттів на плунжери паливної апаратури для літаків. Повний текст (PDF).