Вісник НАН України. 2015. №5. С. 104-111.

ГЕЄЦЬ Валерій Михайлович —
академік НАН України, віце-президент НАН України,
голова Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України

ПРО ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ СЕКЦІЇ
СУСПІЛЬНИХ І ГУМАНІТАРНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ У 2009-2014 роках
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України
11 березня 2015 року

Шановні члени Президії, шановні учасники засідання!

Дозвольте коротко доповісти вам про основні підсумки діяльності Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України у 2009–2014 рр. До складу Секції входять Відділення економіки НАН України (9 установ), Відділення історії, філософії та права НАН України (20 установ) і Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України (9 установ). За звітний період загальна спискова чисельність працівників скоротилася з 5123 чоловік у 2009 р. до 4854 у 2014 р., натомість зросла кількість докторів (з 389 у 2009 р. до 409 у 2014 р.) і кандидатів наук (з 1257 до 1344 відповідно). У 2009–2014 рр. було виконано 1264 теми фундаментальних наукових досліджень і 632 – прикладних.

Що ж принципово нового за цей період відбулося в діяльності Секції? Насамперед, виходячи із завдань, поставлених перед нами президентом НАН України академіком Б.Є. Патоном шість років тому, Секція мала так організувати свою роботу, щоб діяти як єдине ціле, відділення мали працювати якомога тісніше як між собою, так і з різного рівня владними структурами, вищими навчальними закладами і громадськими організаціями. На виконання цих положень з 2009 р. ми започаткували практику підготовки національних доповідей з найактуальніших суспільно-політичних, соціально-економічних та культурних питань розвитку українського суспільства. Усього було зроблено п’ять таких доповідей: «Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави» (2009), «Новий курс: реформи в Україні 2010–2015» (2010), «Національний суверенітет України в умовах глобалізації» (2011), «Сталий людський розвиток: збереження справедливості» (2012), «Інноваційна Україна – 2020» (2014). Кожну з них спочатку розглядали на засіданні Президії НАН України і після схвалення надсилали в усі державні установи, наукові організації, ВНЗ, а також оприлюднювали у ЗМІ, зокрема публікували у вільному доступі в Інтернеті. За відгуками, які надходили на нашу адресу з різних інстанцій, ці доповіді здобули високу фахову і суспільну оцінку, про що також свідчить велика кількість посилань у найрізноманітніших публікаціях, аналітичних оглядах, виступах тощо. Так, пошукова система Google знаходить 1,6 тис. посилань на Національну доповідь 2009 р. про соціально-економічний стан України, 1,7 тис. посилань – на доповідь 2010 р. про реформи в Україні, 0,5 тис. посилань – на доповідь 2012 р. про сталий людський розвиток. Однак найбільшу кількість посилань (5,3 тис.) має колективна праця 2013 р. «Держава і суспільство в Україні: історія та сучасність». Статистика ж відвідування інтернет-сторінок, на яких розміщені національні доповіді, свідчить, що на них заходили сотні тисяч користувачів. Повний текст (PDF)