Вісник НАН України. 2015. №5. С. 112-124.

НАУМОВЕЦЬ Антон Григорович —
академік НАН України, віце-президент НАН України,
голова Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України

ПРО ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ СЕКЦІЇ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ
І МАТЕМАТИЧНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ У 2009—2014 роках

Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України
1 квітня 2015 року

Шановні члени Президії, шановні колеги!

Сьогодні я маю честь доповісти вам про основні підсумки діяльності Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України у 2009–2014 рр. До складу Секції входять 8 відділень: математики (5 установ), інформатики (10 установ), механіки (6 установ), фізики і астрономії (17 установ), наук про Землю (13 установ), фізико-технічних проблем матеріалознавства (10 установ), фізико-технічних проблем енергетики (11 установ), ядерної фізики та енергетики (6 установ). Загалом – 78 установ (у 2009 р. їх було 82), у яких станом на 2014 р. працювало 21,8 тис. працівників (у 2009 р. – 24,6 тис.); з них 11,1 тис. науковців (у 2009 р. – 11,5 тис.).

За статутом НАН України, наше головне завдання полягає насамперед у розвитку фундаментальної науки. Водночас Секція приділяє багато уваги застосуванню одержаних результатів у реальній економіці. Кожна наукова установа має затверджені пріоритетні напрями наукових та науково-технічних робіт. Загалом у Секції можна виокремити такі основні напрями цілеспрямованих фундаментальних досліджень:

  • матеріали, в тому числі наноматеріали, нанотехнології;
  • ресурс стратегічних споруд;
  • ядерно-енергетичний комплекс;
  • енергетика, зокрема комунальна, світлодіоди;
  • охорона здоров’я, переважно на основі ІТ-технологій;
  • мінеральні ресурси, геологія;
  • космічна галузь, авіабудування;
  • обороноздатність;
  • небезпечні явища, екологія.

Дослідження за цими напрямами, як правило, поєднуються у виконанні державних і академічних програм. Далі коротко назву по відділеннях лише основні результати, отримані за звітний період. Повний текст (PDF)