Вісник НАН України. 2015. № 6. С. 34–42.
https://doi.org/10.15407/visn2015.06.034

МАЛЮКІН Юрій Вікторович –
член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, заступник директора
Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

ЄФІМОВА Світлана Леонідівна –
доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу нанокристалічних матеріалів
Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

ТКАЧОВА Тетяна Миколаївна –  
провідний інженер відділу нанокристалічних матеріалів
Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

ГРИГОРОВА Ганна Володимирівна –
молодший науковий співробітник відділу нанокристалічних матеріалів
Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

УПОРЯДКОВАНА АДСОРБЦІЯ ОРГАНІЧНИХ МОЛЕКУЛ  НА НЕОРГАНІЧНИХ НАНОЧАСТИНКАХ

Розглянуто сучасний стан і перспективи створення новітніх наноконтейнерних систем доставки лікарських засобів. Наведено результати власних досліджень авторів з використання неорганічних нанокристалів ортованадатів ReVO4:Eu3+ (Re = Y, Gd, La) з різним форм-фактором  як нанорозмірного носія активної органічної речовини.

Ключові слова: наночастинка, барвник, адсорбція, гібридні органіко-неорганічні комплекси.

За оцінками експертів, 95% новостворених лікарських препаратів виявляють серйозні недоліки фармакокінетичних параметрів і мають виражені побічні ефекти [1]. Вихід на фармацевтичний ринок багатьох перспективних лікарських засобів стримується їх поганою розчинністю в біологічних рідинах, високою токсичністю, необхідністю використання високих доз для досягнення терапевтичного ефекту, неспецифічною акумуляцією в організмі, швидкою деградацією і малим часом циркуляції в організмі [1, 2]. Тому на сьогодні одним із найактуальніших завдань сучасної медицини і фармації є створення нових лікарських форм, здатних підвищити терапевтичну ефективність уже відомих лікарських речовин, арсенал яких величезний, знизити побічні ефекти, збільшити комфортність лікування для пацієнта. Для вирішення поставленого завдання одним із перспективних напрямів у цій галузі є використання різних нанорозмірних матеріалів і широких можливостей нанотехнологій, що зумовило навіть появу нового терміна – наномедицина [3, 4]. Саме з таким підходом нині пов’язують очікуваний прорив у лікуванні онкологічних захворювань, багатьох спадкових та інфекційних хвороб, атеросклерозу, діабету та ін. [3–12].

Суть цього підходу полягає у використанні нанорозмірної матриці (платформи, наноконтейнера) та діючої лікарської або діагностичної речовини, інкапсульованої, диспергованої або адсорбованої на наноплатформі [2, 7–12]. Наноплатформа може бути спеціальним чином функціоналізованою, тобто оснащеною специфічними імуноглобулінами, аптамерами, лігандами клітинних рецепторів для забезпечення спрямованої (таргетної) доставки активної речовини безпосередньо до ураженого місця в живому організмі, а також містити спеціальні групи, які перешкоджають розпізнаванню ретикулоендотеліальною системою (РЕС) організму (системою макрофагів) [11–14].  Повний текст (PDF).