Вісник НАН України. 2015. № 7. С. 23–31.
https://doi.org/10.15407/visn2015.07.023

СНЄЖКІН Юрій Федорович —
член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, заступник директора

Інституту технічної теплофізики НАН України

ЕНЕРГООЩАДНІ ТЕПЛОНАСОСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА І ПРОМИСЛОВОСТІ
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 

13 травня 2015 року

Розглянуто проблеми розвитку і застосування теплонасосних технологій в Україні. Наведено приклади впровадження новітніх зразків енергоефективного теплонасосного обладнання, розробленого фахівцями Інституту технічної теплофізики НАН України.

Ключові слова: теплонасосні установки, заміщення природного газу, відновлювані джерела енергії, енергоефективність.

Теплонасосні установки, основані на зворотному термодинамічному циклі, використовують відновлювану низькопотенційну теплову енергію навколишнього середовища та вторинних енергоносіїв, підвищуючи її потенціал до рівня, необхідного для теплопостачання. Теплонасоси споживають у 3–4 рази менше первинної енергії, ніж системи традиційного теплопостачання, тому їх застосування сприяє захисту навколишнього середовища завдяки зниженню рівня теплового забруднення та скороченню викидів шкідливих продуктів згоряння.

Основним показником, за яким зазвичай порівнюють енергетичну ефективність різних типів теплогенеруючого обладнання, є питоме споживання первинного палива. Якщо прийняти за 100% первинну енергію (органічне паливо), яка споживається в теплохолодозабезпеченні (рис. 1), то виявляється, що в електричному бойлері вона використовується на 30%, у котельні, що працює на газі чи твердому паливі, – в середньому на 80–90%, і тільки тепловий насос дозволяє підвищити цей показник до 110–185%.

Джерелами низькопотенційної теплоти можуть бути різні види відновлюваної енергії – тепло відкритих водойм, геотермальна енергія, верхній шар ґрунту, стічні та шахтні води, навколишнє повітря та ін. Потенціал відновлюваної енергії перевищує енергію розвіданих традиційних енергоносіїв у 80 разів [1]. У зв’язку з цим постає питання: який же з цих видів енергії вигідніше використовувати? Повний текст.