Вісник НАН України. 2015. № 7. С. 65–74.
https://doi.org/10.15407/visn2015.07.065

РУДЕНКО Леонід Григорович —
академік НАН України, доктор географічних наук, професор, директор 

Інституту географії НАН України

МАРУНЯК Євгенія Олександрівна —
кандидат географічних наук, старший науковий співробітник
Інституту географії НАН України

ГОЛУБЦОВ Олександр Григорович —
кандидат географічних наук, науковий співробітник
Інституту географії НАН України

ЛІСОВСЬКИЙ Сергій Антонович —
доктор географічних наук, заступник директора
Інституту географії НАН України

ЧЕХНІЙ Віктор Михайлович —
кандидат географічних наук, завідувач відділу ландшафтознавства
Інституту географії НАН України

ФАРІОН Юрій Миколайович —
науковий співробітник Інституту географії НАН України

ЄВРОПЕЙСЬКІ ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ В УКРАЇНІ

Підписання Угоди про асоціацію з ЄС актуалізувало для України питання імплементації відповідних інструментів, політик, директив. Одним з інструментів, що застосовується в галузі просторового розвитку і планування, є ландшафтне планування. Уперше в Україні цей інструмент апро-бовано шляхом створення відповідної методики та її застосування в модельному регіоні — Черкаській області на трьох рівнях планування (область, район, громада).

Ключові слова: ландшафтне планування, збалансований розвиток, природокористування, ЄС.

У ХХІ ст., в умовах глобалізації та численних ризиків, уявити повноцінний і збалансований розвиток країни без ефективної системи просторового планування майже неможливо. Водночас, багатьом країнам на цьому шляху доводиться долати суттєві загрози та перепони. Україна також стикається з труднощами соціально-економічного характеру, гострими екологічними проблемами і, крім того, з недосконалою системою управління та планування. Ці прогалини пояснюються недостатнім урахуванням наукових розробок, слабкою репрезентацією екологічної складової, браком комплексності та прозорості підходів і, врешті-решт, невираженим діалогом з місцевим населенням, яке «споживає» всі наслідки слабкого адміністрування. З огляду на підписання в 2014 р. Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом важливо також оцінити галузеву політику і рамкові документи країн ЄС, можливості, що відкриватимуться, та бар’єри, що поставатимуть унаслідок реалізації цієї Угоди.

Історія і сучасне життя України та українців зіткані з протиріч – стародавні витоки державності і два десятки років незалежності, геополітична значимість і проблеми з вибором власного курсу, унікальні природні багатства і катастрофічний стан ландшафтів, культурне та етнічне розмаїття і криза етики й моралі. Серед двох сотень країн світу Україна посідає 43-тє місце за площею і володіє очевидними конкурентними перевагами. Проте в більшості світових рейтингів за показниками, що характеризують стан економіки, компонентів природи, соціуму, наша країна посідає місця у сьомому-восьмому десятку. Перелік пунктів такого умовного SWOT-аналізу може бути довгим, проте поєднання сильних і слабких сторін змушують замислитися над проблемою цінностей і цілей. Наскільки усвідомлена цінність тієї чи іншої території, як поєднати природу і людину з усіма складнощами і благами їх взаємодії, який напрям руху буде оптимальним і збалансованим? Відповіді на ці питання містяться у виголошеній у Ріо-де-Жанейро (1992) концепції сталого (збалансованого) розвитку. Її практичне втілення потребує значних зусиль. Повний текст.