Вісник НАН України. 2015. № 7. С. 75–78.

РАДЧЕНКО Анна Ігорівна —
кандидат геологічних наук, заступник директора з питань наукової та видавничої діяльності
Видавничого дому «Академперіодика» НАН України

НАУКОВА ПЕРІОДИКА: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ
Науково-практична конференція

28 травня 2015 року відбулася V Науково-практична конференція «Наукова періодика: традиції та інновації», організована Видавничим домом «Академперіодика» НАН України.

28 травня 2015 р. в Києві відбулася V Науково-практична конференція «Наукова періодика: традиції та інновації», організована Видавничим домом «Академперіодика» НАН України. Цього року в конференції, приуроченій до 20-річного ювілею ВД «Академперіодика» НАН України, взяли участь понад сто осіб – фахівці видавничої справи, представники редакційних колегій академічних наукових журналів, працівники редакцій та видавничих підрозділів наукових установ. Учасників конференції уже вдруге гостинно приймала Головна астрономічна обсерваторія НАН України.

Урочисту частину конференції привітанням від Національної академії наук України, Президії НАН України та її президента академіка Б.Є. Патона розпочав віце-президент НАН України академік НАН України А.Г. Наумовець. У вітальному слові було, зокрема, зазначено, що «...здобутки Видавничого дому за цей невеликий проміжок часу вагомі. Окрім щорічної програми підтримки журналів НАН України та академічних видавничих книжкових проектів, видавництву доручено й виконання особливих видань, зокрема української наукової книги іноземною мовою та наукових перекладів. Ювілейні двомовні видання про видатних учених також є важливим здобутком «Академперіодики». У структурі видавництва працюють редакції загальноакадемічних журналів, виконується великий обсяг науково-методичної роботи, спрямованої на осучаснення наукової періодики, впровадження у практику видавничої діяльності актуальних напрацювань.  Повний текст.