Вісник НАН України. 2015. № 8. С. 15–19.

ЯЦКІВ Ярослав Степанович
академік НАН України,
голова Українського міжнародного комітету 
з питань  науки і культури при НАН України

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО КОМІТЕТУ
З ПИТАНЬ НАУКИ І КУЛЬТУРИ 
ПРИ НАН УКРАЇНИ
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України
3 червня 2015 року

Вельмишановні члени Президії НАН України! Шановні присутні!

Для мене сьогодні велика честь представити вам звіт про 25-річну діяльність Українського міжнародного комітету з питань науки i культури (КНК) при НАН України. Поява цього Комітету була велінням часу. Як відомо, 16 липня 1990 p. Верховна Рада Української РСР прийняла Декларацію про державний суверенітет України, а вже за два дні Президія AН УPСP підтримала пропозицію Миколи Григоровича Жулинського щодо створення органу з налагодження зв’язків з науковцями української діаспори, і постановою Президії AН УРСР № 179 від 18.07.1990 у структурі Академії було започатковано КНК. До 2004 р. Комітет мав статус науково-методичної та координаційної установи НАН України, а з квітня 2004 р., у зв’язку з організацією Інституту енциклопедичних досліджень НАН України, КНК став консультативним органом при Президії НАН України. Основні завдання Комітету полягали в організації та координації науково-дослідних робіт з комплексних проблем українознавства; спільних наукових досліджень установ України з різними зарубіжними науковими і культурними центрами, асоціаціями, спілками, науковими та навчальними закладами, окремими вченими, бізнесменами та діячами культури, а також у сприянні науково-технічному прогресу та соціально-економічному і духовному розвитку українського суспільства.

За період з 1991 по 2004 р. за ініціативою Комітету, в тісній співпраці з провідними академічними інститутами, вищими навчальними закладами, українськими і зарубіжними громадськими організаціями було здійснено цілу низку проектів, які здобули заслужене визнання не лише в Україні, а й у світі. Зокрема, це проекти: «Універсал» (відзначення 80-річчя проголошення Української Народної Республіки); «Спадщина Гетьмана Скоропадського»; «Елітарна світлиця»; «Славетні імена української науки»; «Вивчаймо та плекаймо українську мову»; «Дослідження з історії та потенціалу фундаментальної науки України та їх висвітлення в ЗМІ»; «Іван Франко у Відні»; «Українська мова і література у Віденському університеті»; «Український дім в Австрії»; «Наука і культура на межі тисячоліття: українсько-австрійський діалог»; «Науці – громадську ініціативу»; «Українські вчені за кордоном: перспективи співпраці та повернення». У 2005–2010 рр. Комітет зосередив свої зусилля переважно на виконанні спільних проектів з Міжнародною асоціацією україністів. У 2011–2013 рр. КНК дещо призупинив свою активну діяльність, але брав участь у створенні Енциклопедії сучасної України; організації стажування українських науковців у провідних наукових закладах Європи; проведенні міжнародних наукових семінарів, конференцій, симпозіумів тощо. Повний текст