Вісник НАН України. 2015. № 9. С. 108.

60-річчя члена-кореспондента НАН України О.М. ТРОФИМЧУКА

Відомий учений у галузі механіки та інформатики, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Олександр Миколайович Трофимчук народився 1 вересня 1955 р.в м. Рівному. У 1977 р. закінчив Український інститут інженерів водного господарства, а в 1980 р. – аспірантуру Інституту гідромеханіки НАН України, де працював до 1998 р. У 1998–2003 рр. був заступником директора з наукової роботи, в. о. директора Українського інституту досліджень навколишнього середовища і ресурсів при РНБО України. З 2004 р. – заступник директора з наукової роботи Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України.

О.М. Трофимчук розробив математичні моделі насичених пористих середовищ і на їх основі теоретично та експериментально встановив закономірності поширення хвиль у цих середовищах, явищ дилатансії і розрідження ґрунтів. Створив динамічні моделі та методи розв’язання задач сейсмостійкості споруд з урахуванням їхньої взаємодії зі складними ґрунтовими основами. Заклав базис нового напряму використання географічних інформаційних систем (ГІС) та дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) в геоекології, при аналізі природно-ресурсного потенціалу, оптимізації забруднення поверхневих вод, ґрунтів та атмосфери, моделюванні глобальних біосферних процесів, прогнозуванні геофізичних подій, зокрема геологічних та екологічних аспектів зниження зсувонебезпеки. Розробки Олександра Миколайовича знайшли впровадження у будівництві та проектуванні, зокрема при аналізі динаміки об’єкта «Укриття» Чорнобильської АЕС, гідротехнічних споруд, гравітаційних морських платформ, об’єктів, що перебувають під загрозою зсувів або у сейсмічно активних зонах. Наукові результати О.М. Трофимчука відображено у 380 працях, серед яких монографії, навчальні посібники, свідоцтва про авторські права на програмні продукти. Він підготував 5 докторів і 7 кандидатів наук.

О.М. Трофимчука удостоєно Державної премії України та премії ім. В.С. Михалєвича НАН України, відзначено Почесними грамотами Верховної Ради і Кабінету Міністрів України.