Вісник НАН України. 2015. № 9. С. 110.

60-річчя члена-кореспондента НАН України В.І. ОСАДЧОГО

Відомий учений у галузі гідрохімії та гідрометеорології, доктор географічних наук, член-кореспондент НАН України Володимир Іванович Осадчий народився 28 вересня 1955 р. Після закінчення в 1981 р. Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка залишився в ньому працювати і пройшов шлях від інженера до завідувача лабораторії. З 1993 р. і донині Володмир Іванович працює в Українському гідрометеорологічному інституті ДСНС України та НАН України, з 2000 р. – на посаді директора. Він є заступником академіка-секретаря Відділення наук про Землю НАН України.

Наукові розробки В.І. Осадчого є вагомим внеском у розвиток сучасної гідрохімії. Зокрема, він розробив і реалізував на практиці методологічні основи системних гідрохімічних досліджень, що ґрунтуються на синтезі географічних підходів до вивчення умов і чинників формування хімічного складу поверхневих вод з дослідженням фізико-хімічних процесів трансформації речовин у різноманітних ланках водних екосистем. Ним запропоновано та реалізовано у вигляді комп’ютерної моделі ідею використання термодинамічного моделювання для вивчення процесів формування хімічного складу поверхневих вод та вирішення широкого спектру прикладних завдань у галузі теплової і атомної енергетики, водопідготовки тощо. Обґрунтовано теоретико-методичні засади картографування хімічного складу та якості поверхневих вод, які застосовано при підготовці Національного атласу України. Під його керівництвом було розроблено й впроваджено інформаційно-аналітичні системи гідрохімічного та гідрологічного спрямування, здійснено системний аналіз та узагальнення сучасного екологічного стану поверхневих вод України в межах основних річкових басейнів. Володимир Іванович започаткував фундаментальні і прикладні дослідження з вивчення регіональних кліматичних змін в Україні на фоні глобальних процесів зміни клімату.

В.І. Осадчий – автор і співавтор 140 наукових публікацій, серед яких 15 монографій. Йому присвоєно звання «Почесний працівник гідрометеорологічної служби України», нагороджено численними академічними та відомчими відзнаками.