Вісник НАН України. 2016. № 21. С. 87-90. 
https://doi.org/10.15407/visn2016.02.087

ГРИЦЕНКО Володимир Ілліч
член-кореспондент НАН України,
директор Міжнародного науково-навчального центру
інформаційних технологій і систем НАН України і МОН України

ЄРМАКОВА Ірена Йосипівна –
доктор біологічних наук, професор,
провідний науковий співробітник Міжнародного науково-навчального центру
інформаційних технологій і систем НАН України і МОН України

БОГАТЬОНКОВА Алла Ігорівна –
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Міжнародного науково-навчального центру
інформаційних технологій і систем НАН України і МОН України

ДОРОШ Олег Ігорович –
аспірант Міжнародного науково-навчального центру
інформаційних технологій і систем НАН України і МОН України

IT-ІНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ПЕРСОНАЛІЗОВАНОГО МОБІЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я

Актуальним завданням персонально-орієнтованої медицини є створення інформаційно-комп'ютерних систем, що дають можливість пацієнтам самостійно контролювати життєво важливі показники свого здоров'я, а лікарям – стежити за станом здоров'я своїх пацієнтів у режимі віддаленого доступу. У Міжнародному науково-навчальному центрі інформаційних технологій і систем НАН України і МОН України запропоновано концепцію створення багаторівневої комплексної мобільної персоналізованої системи з клієнт-серверною архітектурою і можливістю адаптації до індивідуальних вимог користувача, а також розроблено алгоритм створення спеціалізованого програмного забезпечення з використанням інтегрованого середовища розробки.

Ключові слова: інформаційні технології, мобільна охорона здоров'я, mobile apps, m-Health, e-Health.

Одним із перспективних напрямів розвитку інформаційно-комп’ютерних і телекомунікаційних технологій є розроблення систем з медичними гаджетами – мобільними пристроями з вбудованими засобами для реєстрації фізіологічних станів, контролю фізичної активності, якості сну та багатьох інших параметрів. Концепція мобільного здоров’я (m-Health) охоплює застосування мобільних пристроїв (телефонів, планшетів тощо) у поєднанні з бездротовими технологіями для надання медичної консультативної допомоги та забезпечення здорового способу життя. Напрям m-Health містить дві складові, які розвиваються паралельно. Це, по-перше, послуги, програми та пристрої, що забезпечують дистанційний догляд та лікування пацієнтів, а по-друге, пристрої та системи, що забезпечують контроль здорового способу життя і фітнесу – органайзер-помічник.

Телемедицина і віддалений моніторинг, передача даних пацієнтів, електронні карти, електронні рецепти, контроль сну, вагітності та інші інформаційно-комп’ютерні системи для персонально-орієнтованої медицини стрімко розвиваються в усьому світі [1]. Це підвищує продуктивність праці лікарів та коефіцієнт використання їхнього часу, поліпшує якість обслуговування, спрощує доступ до хворого. Дуже важливим аргументом на користь необхідності розроблення систем мобільного здоров’я є можливість надання оперативної допомоги літнім людям, які часто не мають змоги самостійно дістатися медичного закладу. Концепція m-Health забезпечує ширший доступ до отримання медичних послуг, а також більш активну участь самих пацієнтів, що надалі веде до потенційного зниження витрат у галузі охорони здоров’я. Інакше кажучи, системи мобільного здоров’я дають змогу поліпшити якість медичного обслуговування населення, витрачаючи на це менше коштів [2, 3].

Мобільне здоров’я – це не лише новітні технології, а й абсолютно новий спосіб взаємодії пацієнта з лікарем, новий шлях у догляді за хворими. Використання засобів m-Health спрощує та полегшує взаємодію для обох сторін. Для пацієнта спрощується процес здійснення діагностики та отримання медичної допомоги, для лікаря – істотно зменшуються часові витрати, що дає можливість більше уваги приділяти власне діагностуванню та лікуванню хворого. Мобільний доступ до інформації полегшує процес одержання даних і прискорює процедуру прийняття рішення, незважаючи при цьому на відстань між пацієнтом і лікарем. Медсестри і лікарі можуть ефективніше і оперативніше спілкуватися між собою.

Лікарні та клініки в усьому світі постійно прагнуть переосмислити моделі й процеси догляду за хворими з метою поліпшення якості надання медичної допомоги пацієнтам та забезпечення їхньої безпеки [4, 5]. Головною перевагою застосування мобільних технологій є те, що вони дозволяють надавати екстрену допомогу пацієнтові в будь-який час і в будь-якому місці.

Аналітичний огляд наявних у літературі даних свідчить, що сьогодні ринок пристроїв і мобільних додатків для фітнесу та підтримання здорового способу життя розвивається помітно швидше, ніж другий напрям m-Health – контроль і надання медичної допомоги потенційному пацієнту. Скоріше за все, це пов’язане з тим, що для використання на практиці нових медичних продуктів і послуг необхідно пройти безліч процедур, отримати результати численних клінічних досліджень, випробувань, узгоджень з різними міністерствами та відомствами. Проте для розроблення і застосування фітнес-пристроїв усього цього не потрібно, тому вони набагато швидше долають шлях від розробника до споживача.
Повний текст