Вісник НАН України. 2016. № 2. С. 112.

80-річчя члена-кореспондента НАН України І.В. ВОЛКОВА

24 лютого 2016 р. виповнюється 80 років відомому вченому-електротехніку, доктору технічних наук, професору, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженому діячу науки України, члену-кореспонденту НАН України Ігорю Володимировичу Волкову. У 1958 р. І.В. Волков закінчив електротехнічний факультет Київського політехнічного інституту. Наукову діяльність розпочав під час навчання в аспірантурі Інституту електродинаміки (тоді ще Інституту електротехніки) НАН України. У 1964 р. захистив кандидатську, у 1972 р. – докторську дисертації. З 1974 р. Ігор Володимирович очолює відділ систем стабілізованого струму цього Інституту.

Наукова діяльність І.В. Волкова спрямована на вивчення процесів перетворення і стабілізації параметрів електромагнітної енергії, розвиток теорії електричних ланцюгів, створення ефективних систем електроживлення різних електротехнічних пристроїв. Він розробив основи теорії систем стабілізованого струму як специфічного класу електротехнічних пристроїв, до складу яких входять індуктивно-ємнісні резонансні перетворювачі та силові напівпровідникові комутатори; запропонував методи оптимізації цих пристроїв; обґрунтував метод структурного синтезу перетворювачів зазначеного класу. Дослідження І.В. Волкова з використання систем стабілізованого струму для живлення дугових розрядів стали фундаментом для застосування таких систем в електрозварювальній, електрометалургійній, плазмово-дуговій, електроерозійній та інших технологіях. Вивчення особливостей цих систем стосовно електроприводу дозволило встановити новий технічний ефект, який полягає в тому, що електропривод набуває властивостей керованого «джерела моменту». Ігор Володимирович доклав значних зусиль до вирішення принципових питань ефективного електроживлення газових та твердотільних лазерів, що працюють як в імпульсному, так і в безперервному режимах. Він отримав важливі результати у напрямі підвищення якості електроенергії, одержав зарубіжні патенти на силові фільтри нижніх частот («лінеатори»). І.В. Волков є керівником наукової школи з дослідження перетворювачів джерел напруги у джерела струму.