2016 №6

ПОДІЇ
Наукові розробки. Made in Ukraine
Х Всеукраїнський фестиваль науки

Анотація    Повний текст (PDF)  

Гончаров С.В.
Справжня магія науки
Дні науки. Весна — 2016

Анотація    Повний текст (PDF)

Наука заради миру і безпеки
Інформаційний день наукової програми НАТО

Анотація    Повний текст (PDF)

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України
16 березня 2016 р.

Анотація    Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Лібанова Е.М.
Про основні положення Національної доповіді «Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі»
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України
16 березня 2016 р.

Анотація    Повний текст (PDF)

Скороход В.В.
Водень в альтернативній енергетиці та новітніх технологіях
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України
16 березня 2016 р.

Анотація    Повний текст (PDF)

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Пирожков С.І., Хамітов Н.В.
https://doi.org/10.15407/visn2016.06.045
Цивілізаційний проект України: від амбіцій до реальних можливостей

Анотація    Повний текст (PDF)

Халатов А.А.
https://doi.org/10.15407/visn2016.06.053
Енергетика України: сучасний стан і найближчі перспективи

Анотація    Повний текст (PDF)

Чекман І.С., Горчакова Н.О.
https://doi.org/10.15407/visn2016.06.062
Фармакологічні та фізико-хімічні аспекти механізмів дії лікарських засобів

Анотація    Повний текст (PDF)

Брей В.В., Щуцький І.В.
https://doi.org/10.15407/visn2016.06.071
Біоетанол в Україні

Анотація    Повний текст (PDF)

МОЛОДІ ВЧЕНІ
Мичак С.В.
https://doi.org/10.15407/visn2016.06.077
Геодинамічний розвиток Українського щита і утворення родовищ корисних копалин за даними геофізичних та геохронологічних досліджень
За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України
2 березня 2016 р.

Анотація    Повний текст (PDF)

НАУКОМЕТРІЯ І ВИДАВНИЧА СПРАВА
Кучма І.Л., Назаровець С.А.
https://doi.org/10.15407/visn2016.06.086
Рекомендації щодо включення наукових журналів відкритого доступу до каталогу DOAJ

Анотація    Повний текст (PDF)

РЕЦЕНЗІЇ
Дубровіна Л.А.
Українське книгознавство: етапи розвитку
Рецензія на монографію Г.І. Ковальчук «Український науковий інститут книгознавства (1922—1936)»

Анотація    Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Мосякін С.Л.
Лицар біорізноманіття
До 80-річчя Пітера Рейвена

Анотація    Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
90-річчя академіка НАН України К.М. Ситника
Анотація    Повний текст (PDF)

70-річчя академіка НАН України В.С. Бакірова
Анотація    Повний текст (PDF)

70-річчя академіка НАН України В.Г. Кошечка
Анотація    Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України А.І. Іваницького
Анотація    Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України Н.М. Гулої
Анотація    Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.О. Ямпольського
Анотація    Повний текст (PDF)