Вісник НАН України. 2016. № 6. С. 77-87.
https://doi.org/10.15407/visn2016.06.077

МИЧАК  Сергій Володимирович –
кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник відділу тектонофізики Інституту геофізики ім. C.І. Субботіна НАН України
Mychak_S@ukr.net   

ГЕОДИНАМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА І УТВОРЕННЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН ЗА ДАНИМИ ГЕОФІЗИЧНИХ ТА ГЕОХРОНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України
2 березня 2016 року

Розглянуто напружено-деформований стан земної кори північно-західної і центральної частин Українського щита під час об’єднання території Фенноскандії і Сарматії та формування Коростенського і Корсунь-Новомиргородського плутонів габро-анортозитів і гранітів рапаківі. Показано, що відмінність в орієнтації осей головних нормальних напружень при формуванні Коростенського і Корсунь-Новомиргородського плутонів на відрізку 1,80–1,73 млрд років тому, яка визначається за тріщинуватістю гірських порід, зумовлена випередженням тріщиноутворення в першому порівняно з другим на ~10 млн років та обертанням Сарматії проти годинникової стрілки на 54°. Сформульовано деякі геодинамічні критерії пошуків рудних корисних копалин.

Ключові слова: деформації, зони розломів, тріщини, плутони, корисні копалини, обертання плит.