Вісник НАН України. 2016. № 6. С. 92-94.

ДУБРОВІНА Любов Андріївна –
член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор,  директор Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського

 

УКРАЇНСЬКЕ КНИГОЗНАВСТВО: ЕТАПИ РОЗВИТКУ
Рецензія на монографію Г.І. Ковальчук  «Український науковий інститут книгознавства (1922–1936)»

Книга присвячена історії Українського наукового (науково-дослідного) інституту книгознавства, навколо якого свого часу згуртувався колектив кращих представників української наукової інтелігенції. Однак на початку 1930-х років розпочалася кампанія проти вчених Інституту, звинувачених у буржуазному націоналізмі, відбулося перепрофілювання діяльності «на практичні рейки» соціалістичного будівництва, а в 1936 р. установу було ліквідовано. І хоча Український науковий інститут книгознавства існував дуже короткий час, він залишив по собі значний доробок.