2015 №3

ІНТЕРВ’Ю
Високі технології як передумова наукових І технологічних проривів
Інтерв'ю з академіком НАН України В.В. Петровим
Анотація    Повний текст (PDF)

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України (14 січня 2015 року)
Анотація    Повний текст (PDF)

Із зали засідань Президії НАН України (28 січня 2015 року)
Анотація    Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Наумовець А.Г.
Стан та перспективи розвитку досліджень у галузі наносистем і наноматеріалів в Україні
Стенограма наукової доповіді академіка НАН України А.Г. Наумовця на засіданні Президії НАН України 14 січня 2015 року
Анотація     Повний текст (PDF)

Кухар В.П.
https://doi.org/10.15407/visn2015.03.032
Про результати виконання цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 28 січня 2015 року
Анотація    Повний текст (PDF)     

Вовк М.В.
https://doi.org/10.15407/visn2015.03.038
Біоактивні гетероциклічні системи
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 28 січня 2015 року
Анотація     Повний текст (PDF)    

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Смолій В.А., Боряк Г.В.
 
https://doi.org/10.15407/visn2015.03.044
Сучасна історична енциклопедистика: здобутки і перспективи розвитку
Анотація    Повний текст (PDF)   

Савіцький Д.П., Макаров А.С., Садовський Д.Ю.
https://doi.org/10.15407/visn2015.03.061
Фізико-хімічні аспекти отримання паливних дисперсних систем на основі природного вугілля та рідких органічних відходів
Анотація    Повний текст (PDF)    

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Литвин М.Р.

https://doi.org/10.15407/visn2015.03.073
Українсько-польські наукові зв’язки у гуманітарній сфері
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Бюро Відділення історії, філософії та права НАН України 27 листопада 2014 року
Анотація  Повний текст (PDF)   

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
Нікітін Ю.О., Рукас-Пасічнюк В.Г.
 
https://doi.org/10.15407/visn2015.03.084

Моделі інноваційного розвитку І трансферу технологічних інновацій наукових організацій
Анотація    Повний текст (PDF)    

МОЛОДІ ВЧЕНІ
Симоненко Т.В.

https://doi.org/10.15407/visn2015.03.091
Бібліометрика української науки
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 10 грудня 2014 року
Анотація    Повний текст (PDF)    

РЕЦЕНЗІЇ
Онопрієнко В.І.
Рід Патонів: історія, генеалогія, видатні представники
Рецензія на книгу «Рід Патонів: історико-генеалогічне дослідження. Документи»
Анотація    Повний текст (PDF)

НАУКОВА СПАДЩИНА
Кирилов С.О.
Наш Дем’янич
До 80-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України В.Д. Присяжного
Анотація    Повний текст (PDF)

Таньшина А.В.
Харків. 45-й (Атомний проект СРСР – Лабораторія № 1)
Анотація    Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Сергієнко І.В.
Його наука – надійність
До 80-річчя академіка НАН України І.М. Коваленка
Анотація    Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
70-річчя академіка НАН України  Ю.І. Якименка

Анотація   Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.А. Макари
Анотація    Повний текст (PDF)

60-річчя члена-кореспондента НАН України О.В. Шимановського
Анотація    Повний текст (PDF)