Вісник НАН України. 2015. № 6. С. 118.

50-річчя члена-кореспондента НАН України  С.Я. КОЦЯ

Відомий учений у галузі фізіології рослин, біологічної фіксації азоту, генетичної інженерії азотфіксувальних мікроорганізмів, доктор біологічних наук, професор, лауреат Державної премії України і премій ім. М.Г. Холодного та ім. Д.К. Заболотного НАН України, член-кореспондент НАН України Сергій Ярославович Коць народився 14 травня 1965 р. на Львівщині. У 1987 р. закінчив Львівський сільськогосподарський інститут. З 1990 р. працює в Інституті фізіології рослин і генетики НАН України, упродовж 1997–2002 рр. обіймав посаду вченого секретаря, а з 2002 р. і до сьогодні є заступником директора Інституту з наукової роботи і водночас очолює відділ симбіотичної азотфіксації.

Наукові інтереси С.Я. Коця зосереджені на з’ясуванні фізіолого-біохімічних і молекулярно-генетичних особливостей взаємодії азотфіксувальних мікроорганізмів із рослинами, створенні нових штамів методами генетичної інженерії та класичної селекції, а також на дослідженні еколого-генетичних основ конструювання ефективних рослинно-мікробних систем, розробленні заходів з оптимізації й активізації процесу біологічної фіксації азоту атмосфери з метою підвищення продуктивності сільськогосподарських культур в умовах виробництва. Його наукові роботи істотно поглиблюють уявлення про роль лектинів у функціонуванні симбіотичних систем бобових рослин. Вагомі досягнення Сергія Ярославовича пов’язані з протеомними дослідженнями симбіотичних систем і білок-білкових взаємодій при формуванні та функціонуванні рослинно-мікробних угруповань, вивченням взаємозв’язку азотфіксації, фотосинтезу й дихання, впливу мінерального азотного живлення та регуляторів росту рослин на інтенсивність цих процесів у бобових культур.

С.Я. Коць є автором понад 400 наукових праць, серед яких 9 монографій, авторське свідоцтво та 16 патентів України на винаходи. Він – віце-президент Українського товариства фізіо­логів рослин, заступник головного редактора журналу «Физиология растений и генетика». Під його керівництвом захищено 1 докторську і 9 кандидатських дисертацій.