С. КОСТЕРІН -
віце-президент УБТ, член-кореспондент НАН України

Надбання і тенденції біохімічної науки
X Український біохімічний з’їзд

Біохімії належить виключно важлива роль у формуванні сучасних уявлень про механізми перебігу фундаментальних хімічних і фізико-хімічних процесів у живих організмах. Наразі триває бурхливий розвиток цієї науки, зумовлений значним посиленням зв’язків з іншими природничими науками — молекулярною генетикою, біоорганічною, біофізичною, супрамолекулярною хімією, біофізикою, фізіологією, фізичною хімією, а також залученням нових методів і технологій клітинної, молекулярної біології, генної інженерії, нанотехнологій, математичного і комп’ютерного моделювання до біохімічних експериментальних досліджень.