2011 №11

ПРІОРИТЕТИ
Ніколайчук І. 
Імпульс для розвитку вітчизняної електроніки

Повний текст (PDF)

ВИДАВНИЧА СПРАВА
Інформаційний простір СНД
V Сесія Ради з книговидання при Міжнародній асоціації академій наук

Повний текст (PDF)

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Чехун В., Горобець С., Горобець О., Дем’яненко І. 
Магнітні наноструктури в пухлинних клітинах
Застосування методів скануючої зондової мікроскопії для дослідження структурної організації магніточутливої фази в пухлинних клітинах карциноми Ерліха

Повний текст (PDF)

Одотюк І. 
Вітчизняна індустрія високих технологій: знаннєві, інноваційні, інвестиційні фактори її формування і розвитку 

Повний текст (PDF)

Савчак О. 
Геодинамічні і геохімічні особливості залягання нафтових і газових родовищ Азово-Чорноморського регіону 

Повний текст (PDF)

Захожай К., Паславський О. 
Статистичне оцінення ефективності структурної політики з використання видатків місцевих бюджетів України

Повний текст (PDF)

ФОРУМИ
Квасниця В., Черниш Д. 
Мінералогія України у ХХІ столітті: здобутки, проблеми, перспективи
VIII з’їзд Українського мінералогічного товариства

Повний текст (PDF)

РЕТРОСПЕКТИВА
Пилипенко О. 
Біля витоків молекулярної біології
До 130-річчя публікації трактату «Основи молекулярної біології» та 160-річчя від дня народження його автора Л.К. Попова

Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
90-річчя члена-кореспондента НАН України К.Г. Самофалова 
Повний текст (PDF)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В.Ф. Сіренка 
Повний текст (PDF)
80-річчя члена-кореспондента НАН України А.Ф. Фролова 
Повний текст (PDF)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О.С. Никоненка 
Повний текст (PDF)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В.К. Задіраки
Повний текст (PDF)