2010 №10

ДОКУМЕНТИ
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки"

Постанова "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки на період до 2020 року"

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Корнілович Б., Стрелко В., Кошик Ю., Павленко В.
Еколого-хімічні проблеми видобутку та перероблення уранової сировини

Андон П., Лавріщева К.
Розвиток фабрик програм в інформаційному світі

ЮВІЛЕЇ
Мачулін В.
Напівпровідники в усіх вимірах
Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України – 50 років

АКТУАЛЬНО
Локтєв В., Трахтенберг І.
Біоетика і псевдонаука

ПОГЛЯД
Грінченко В., Грінченко Т.
"Вікіпедія" як елемент культури інформаційного суспільства

РЕЦЕНЗІЇ
Сергієнко І.
Скінченновимірні гіперкомплексні числові системи – новий напрям у сучасній інформатиці

Вергунов В.
Історія вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи в контексті українсько-польських взаємин

ВІТАЄМО
80-річчя академіка НАН України М.А. Голубця

70-річчя академіка НАН України Г.В. Єльської

70-річчя академіка НАН України Г.Г. Півняка

70-річчя академіка НАН України Я.С. Яцківа

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.О. Стрижала

70-річчя члена-кореспондента НАН України А.О. Тареліна

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.П. Шелеста

70-річчя члена-кореспондента НАН України С.М. Рябченка