2009 №1

ДО 90-РІЧЧЯ НАН УКРАЇНИ
Онищенко О.
Віхи історичного шляху

Онопрієнко М.
Етапи і напрями розвитку прикладних і технічних галузей НАН України

Калініна А., Луговський О.
"Розумні розваги для науковців і їхніх родин"
З історії Київського Будинку вчених НАН України

ДОКУМЕНТИ
Указ Президента України "Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2008 року"

Указ Президента України "Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2008 року"

ПОГЛЯД
Лобанова Л. 
Архітектура наукових ступенів: міжнародна практика і вітчизняні традиції

ЕНЕРГОРЕСУРС
Макаров А., Кобітович О., Савіцький Д., Єгурнов О.
Енергоносії з відвалів. Колоїдно-хімічні методи отримання палива на основі відходів вуглезбагачення

СВІТОГЛЯД
Костенко О.
Як вийти на шлях соціального прогресу : 10 тез до дискусії щодо антикризової реформи соціальних наук

ВІТАЄМО!
70-річчя академіка НАН України В.П. Горбуліна

70-річчя академіка НАН України О.М. Гузя

80-річчя члена-кореспондента НАН України Т.М. Черевченко

70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю.М. Коваля

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.П. Хилі

70-річчя члена-кореспондента НАН України А.В. Риндич

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.П. Бондаренко

70-річчя члена-кореспондента НАН України І.С. Чернишенка