2009 №6

У ПРЕЗИДІЇ
Розв’язуючи актуальні наукові проблеми міждисциплінарного характеру 
Звітує Секція хімічних і біологічних наук НАН України

ВИЗНАННЯ
Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами України наукових працівників"

Постанова Президії НАН України "Про присудження Національною академією наук України премій імені видатних учених України за підсумками конкурсу 2008 р."

ПРІОРИТЕТИ
Патон Б., Москаленко В., Чекман І., Мовчан Б.
Нанонаука і нанотехнології: технічний, медичний та соціальний аспекти

ДОКУМЕНТИ
Концепція Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010–2014 роки

АКТУАЛЬНО
Довбенко М.
Як подолати економічну кризу?  Рекомендації нобеліантів і українські реалії

Куценко В.
Здоров’я нації як стратегічний ресурс держави

ЛЮДИ НАУКИ
Корсунь А., Яцків Я.
Астроном високого класу 
До 100-річчя від дня народження академіка Є.П. Федорова

РЕЦЕНЗІЇ
Онопрієнко В.
Етос науки в епоху змін  
«Этос науки»  под ред. Л.П. Киященко, Е.З. Мирской

Мікловда В.
Інноваційний потенціал нових видів економічної діяльності  
Цикл наукових праць "Інноваційні та інформаційно-технологічні домінанти активізації соціально-економічного розвитку регіону"

ВІТАЄМО!
80-річчя академіка НАН України М.І. Гасика

60-річчя академіка НАН України Ю.Ю. Глеби

80-річчя члена-кореспондента НАН України І.І. Залюбовського

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. Кавсана