Вісник НАН України. 2016. № 8. С. 9-15

СМОЛІЙ Валерій Андрійович 
академік НАН України, доктор історичних наук, професор, директор Інституту історії України НАН України

УКРАЇНСЬКА МРІЯ: 25 РОКІВ ВИКЛИКІВ

У статті розглянуто результати, яких досягла Україна за 25 років незалежності. Зокрема, автор пропонує поглянути на новітній період вітчизняної історії як на складний процес втілення Української мрії. Він виділяє такі її складові, як державність, демократія, добробут. У праці проаналізовано прогрес України за кожною з цих складових і показано, як на них впливали глобальні тенденції. Також запропоновано поглянути на сучасну історію крізь призму концепції трьох революцій (Революція на граніті, Помаранчева революція, Революція гідності), яка підкреслює провідну роль суспільства. Автор розповідає про оновлення підходів фахівців Інституту історії України НАН України щодо дослідження новітньої історії країни.

Зараз в українському суспільстві точаться гострі дискусії, предметом яких є питання: чого досягла Україна за 25 років не- залежності? Зазвичай оцінки формуються з точки зору гострих проблем, актуальних сьогодні. Однак чи варто робити висновки лише на основі того, що нині Україна потерпає від політичної та соціально-економічної кризи, що вона втратила частину те- риторії через агресію північно-східного сусіда? Соціальна роль історичної науки полягає в тому, щоб нагадувати суспільству, що не було простих періодів у нашому минулому, в тому чис- лі й нещодавньому. Більше того, нагадувати, що український народ ніколи не опускав руки і знаходив правильний вихід у найскладніших ситуаціях. Інакше кажучи, незалежність — це не одномоментна подія, а складний історичний процес, спря- мований у майбутнє. Нарешті, історики мають нагадувати гро- мадянам, що в основі суспільного прогресу лежить не стільки намагання вгамувати кричущі проблеми сьогодення, скільки бажання досягти амбітніших цілей чи то здійснити свою мрію. Українська мрія, з огляду на процеси, які передували прого- лошенню незалежності, передбачала принаймні три складові — державність, демократію, добробут.

Повний текст (PDF)