Вісник НАН України. 2016. № 8. С. 85-89

РАДЧЕНКО Анна Ігорівна 
кандидат геологічних наук,заступник директора з питань наукової та видавничої діяльності Видавничого дому «Академперіодика» НАН України

БОЛКОТУН Зоя Анатоліївна 
в.о. ученого секретаря Видавничого дому «Академперіодика» НАН України

ДІЄВА ДОПОМОГА АКАДЕМІЧНИМ ЖУРНАЛАМ
VІ Науково-практична конференція«Наукова періодика: традиції та інновації»

Аннотація :
8 червня 2016 року в Києві відбулася VІ Науково-практична конференція «Наукова періодика: традиції та інновації», організована Видавничим домом «Академперіодика» НАН України за участі Передплатного агентства «Укрінформнаука» та за підтримки Науково-видавничої ради НАН України.

Конференція зібрала понад 70 учасників — керівників і членів редакційних колегій, працівників редакцій наукових журналів, фахівців видавничої справи, які працюють в академічних уста- новах, учених, дослідження яких спрямовані на вивчення ви- давничої діяльності. Коло учасників конференції розширюєть- ся і відомчо, і географічно: цьогоріч до обговорення нагальних питань видавничої справи приєдналися спеціалісти вищих на- вчальних закладів України: Буковинського державного медич- ного університету (м. Чернівці), Вінницького національного технічного університету, Національного університету «Києво- Могилянська академія», Національного технічного універси- тету України «Київський політехнічний інститут», Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управ- ління», Національного фармацевтичного університету (м. Хар- ків), Київського університету імені Бориса Грінченка. Учасників конференції привітав віце-президент НАН Укра- їни, директор Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголю- бова НАН України академік НАН України А.Г. Загородній. Він відзначив поступ і позитивні тенденції розвитку наукової періодики Академії, не оминувши увагою виклики й актуаль- ні проблеми функціонування наукового журналу, з якими він безпосередньо стикається як головний редактор авторитетно- го академічного видання «Український фізичний журнал», яке вже протягом 60 років поспіль виходить щомісяця українською та англійською мовами.

Повний текст (PDF)