2016 №11

ПОДІЇ
Наука – обороні та безпеці держави
Спеціалізована виставка науково-технічних розробок установ НАН України
Аннотація    Повний текст (PDF)

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України
28 вересня 2016 року

Аннотація    Повний текст (PDF)

Із зали засідань Президії НАН України
12 жовтня  2016 року
Аннотація    Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Анатичук Л.І.
https://doi.org/10.15407/visn2016.11.023

Про перспективи розвитку термоелектрики в Україні
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 28 вересня 2016 року
Аннотація    Повний текст (PDF)

Гирич І.Б.
Досягнення і перспективи розвитку сучасного грушевськознавства
До 150-річчя від дня народження М.С. Грушевського

За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 28 вересня 2016 року
Аннотація    Повний текст (PDF)

Лисиченко Г.В., Петрук В.В.
Про стан та перспективи наукових досліджень і розробок у зоні відчуження Чорнобильської АЕС
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 12 жовтня 2016 року
Аннотація    Повний текст (PDF)

Маслюк В.Т.
https://doi.org/10.15407/visn2016.11.046

Про стан та перспективи фундаментальних і прикладних досліджень на прискорювачі електронів (мікротроні) М-30
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 12 жовтня 2016 року
Аннотація    Повний текст (PDF)

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Сергієнко І.В.
Комп’ютерні технології і науково-технічний прогрес
Аннотація    Повний текст (PDF)

Долінський А.А., Халатов А.А.
Геотермальна енергетика: виробництво електричної і теплової енергії
Аннотація    Повний текст (PDF)

Большаков В.І., Дубров Ю.І.
https://doi.org/10.15407/visn2016.11.087

Про роль конфліктів в еволюційних процесах
Аннотація    Повний текст (PDF)

НАУКОВІ НАПРЯМИ
Майборода О.М.
Академічна політологія за чверть століття: здобутки і проблеми
До 25-річчя заснування Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України
Аннотація    Повний текст (PDF)

НАУКОВА СПАДЩИНА
Шевера М.В., Протопопова В.В., Ільїнська А.П., Любінська Л.Г.
Берегиня витворів ботанічної науки
До 100-річчя від дня народження професора Д.М.  Доброчаєвої
Аннотація    Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Сергієнко І.В., Кнопов П.С.
Ризиком можна керувати
До 80-річчя академіка НАН України Ю.М. Єрмольєва
Аннотація    Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
75-річчя академіка НАН України В.К. Задіраки
Аннотація
  Повний текст (PDF) 

70-річчя академіка НАН України О.М. Івасишина
Аннотація   Повний текст (PDF)

60-річчя академіка НАН України В.Ф. Чехуна 
Аннотація   Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України В.Й. Сугакова  
Аннотація   Повний текст (PDF)

75-річчя члена-кореспондента НАН України О.С. Никоненка                     
Аннотація   Повний текст (PDF)

75-річчя члена-кореспондента НАН України В.Ф. Сіренка                            
Аннотація   Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. Сорокіна                 
Аннотація   Повний текст (PDF)

60-річчя члена-кореспондента НАН України М.В. Скок                      
Аннотація   Повний текст (PDF)