90-річчя академіка НАН України С.В. СВЄЧНІКОВА

21 липня 2016 року виповнюється 90 років відомому вченому в галузі фізичної електроніки, оптоелектроніки і напівпровід- никового матеріалознавства академіку НАН України Сергію Васильовичу Свєчнікову. Уже майже шість десятиліть творча діяльність Сергія Васильовича пов’язана з Інститутом фізики напівпровідників НАН України, у створення і становлення яко- го він зробив вагомий внесок. Упродовж 30 років він обіймав посади заступника директора і директора Інституту, а нині є радником дирекції ІФН ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. С.В. Свєчніков — засновник одного з найважливіших на- прямів сучасного науково-технічного прогресу — оптоелектро- ніки. Він розробив фізико-технічні основи оптоелектронного перетворення і елементної бази оптоелектроніки, створив тео- рію оптоелектронних зв’язків та інжекційно-контактних явищ у напівпровідниках, фото- і рентгенопровідності, електролюмі- несценції, фізико-хімічних і лазерних методів модифікації на- півпровідників, що має фундаментальне значення для розро- блення оптоелектронних систем. Сергій Васильович створив відому вітчизняну наукову школу з оптоелектроніки і фізики напівпровідникових приладів. Він автор і співавтор понад 620 наукових праць, серед яких 18 монографій, та 124 авторських свідоцтв на винаходи. Дві його монографії перекладено і видано за кордоном. Під керівництвом Сергія Васильовича захищено 23 докторських і більш як 50 кан- дидатських дисертацій. Його педагогічний стаж становить по- над 60 років. С.В. Свєчніков був головним редактором журналу «Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics», головою Наукової ради НАН України з фізики напівпро- відників, протягом 45 років він є відповідальним редактором збірника «Оптоелектроніка і напівпровідникова техніка». С.В. Свєчніков — заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премій України та СРСР. Нагороджений Почесною відзнакою Президента України, орденом «За заслу- ги» та багатьма іншими орденами і медалями. Наукова громадськість щиро вітає Сергія Васильовича з ювілеєм, бажає йому міцного здоров’я, щастя, нових творчих успіхів, сил і наснаги.

Повний текст (PDF)