75-річчя академіка НАН України Л.Г. РУДЕНКА

Відомий учений в галузі географії, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України та премії ім. В.І. Вернадського НАН України, кавалер ордена «За заслу- ги», директор Інституту географії НАН України, академік НАН України Леонід Григорович Руденко народився 24 серпня 1941 р. З 1965 р. його професійне життя пов’язане з Інститутом (раніше — сектором, відділенням) географії. Леонід Григоро- вич був фундатором Інституту і відтоді незмінно його очолює. Л.Г. Руденко зробив значний внесок у розвиток картографії, суспільної географії, регіонального природокористування та збалансованого розвитку. Він обґрунтував теоретико-методичні засади картографування складних геосистем, реалізовані під час створення фундаментальних картографічних творів — ат- ласів, зокрема розробленого і виданого вперше в Україні Наці- онального атласу України (2007 р.), що має загальнодержавне значення. Л.Г. Руденко ініціював і провів роботи з формування в Україні Географічної інформаційної системи багатоцільового використання. У 2014 р. під його керівництвом було завершено розроблення першого в Україні Атласу природних, техноген- них і соціальних небезпек і ризиків виникнення надзвичайних ситуацій. Інший ключовий напрям досліджень Леоніда Григо- ровича тісно пов’язаний з впровадженням в Україні положень Порядку денного на ХХІ ст. Вперше в географічній науці, за крок до знакової конференції у Ріо-де-Жанейро в 1992 р., було здійснено географічне обґрунтування механізмів переходу до збалансованого розвитку. В останнє десятиліття Л.Г. Руденко у співпраці з фахівцями інших галузей науки розробив Концеп- цію сталого (збалансованого) розвитку України, провів оцінку стану виконання підсумкових документів глобальних самітів ООН зі сталого розвитку, визначив основні заходи щодо забез- печення збалансованого розвитку регіонів України. Науковий доробок Л.Г. Руденка становить понад 700 науко- вих публікацій, серед яких монографії, статті, комплексні ат- ласи. Він підготував 5 докторів та 12 кандидатів наук. Леонід Григорович бере активну участь у роботі національних і між- народних наукових організацій.

Повний текст (PDF)